Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Studiemiddag ‘Geloofsbeleving en kanker’

24-05-2017

Inloophuis Haaglanden organiseert in samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum de studiemiddag met als thema: ‘Geloofsbeleving en kanker’
Deze studiemiddag is op woensdag 24 mei van 14:00 tot 16:00 uur in Inloophuis Haaglanden, Mexicosingel 52, 2548 HB te Den Haag.  

Sprekers zijn: Bertus Wessel (geestelijk verzorger, pastor), Jamila Zacouri (geestelijk verzorger, Iman), Attri Ramdhani (geestelijk verzorger, pandit).
Zij zijn allen beroepsmatig verbonden aan Haaglanden Medisch Centrum.

Tevens zullen Mehmet Uygun van SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland) en Helena Kosec van Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) deze middag spreken.

De professionele advisering inzake ethische vraagstukken in zorgverlening en beleidsvorming behoort tot het takenpakket van de geestelijk verzorger.
De geestelijk verzorgers nemen de gewenste rituelen die behoren bij iemands levensbeschouwing voor hun rekening.

Bij rituelen kan gedacht worden aan de ziekenzalving, de ziekenzegen, het ontvangen van communie of avondmaal op de kamer, bijbellezing, gebed, het bijwonen van de kerkdiensten, recitatie uit de Koran, dua, offerritueel.
Patiënten kunnen tijdens de ziekenhuisopname gebruik maken van een Koran of Bijbel. Geestelijke verzorging is ook beschikbaar voor de naasten van patiënten, bijvoorbeeld voor rouwbegeleiding. 

Aanmelden
Voor deze activiteit kan je je aanmelden via www.inloophuishaaglanden.nl onder ‘Activiteiten’ > ‘Overzicht Activiteiten’.

Informatie
Voor meer informatie kan je contact opnemen met het Inloophuis, telefoon (070) 308 06 54 of info@inloophuishaaglanden.nl 

Kijk voor wijzigingen ook op het Twitteradres: @inloophuis070  

Terug naar het agenda overzicht