Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Rapport: geen aanwijzingen voor meisjesbesnijdenis in Syrië

23-05-2016vgv, meisjesbesnijdenis

Met de toestroom van vluchtelingen uit Syrië naar Europa, ontving Pharos steeds vaker de vraag of vgv ook voorkomt in Syrië. En daaraan gekoppeld of de Nederlandse ketenaanpak zich ook moet richten op deze groep vluchtelingen. Deze vraag werd gevoed door de toenemende bewustwording dat vgv wordt toegepast in het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië en door geruchten dat IS zou oproepen tot besnijdenis van vrouwen in het uitgeroepen kalifaat. Het ministerie van VWS ondersteunde verkennend onderzoek naar het al dan niet voorkomen van vgv in Syrië. De verzamelde data geven geen directe aanleiding om Syrië toe te voegen op de lijst met landen waar vgv voorkomt. Deze verkenning is een goed voorbeeld van hoe in de toekomst snel informatie te verkrijgen is over vgv in landen waar nog weinig informatie over bestaat. Internationaal is er veel interesse voor ons onderzoek. In het kader van kennisdeling is de rapportage daarom in het Engels geschreven. We zullen het rapport zowel binnen Nederland als internationaal onder de aandacht brengen.

Female genital mutilation in Syria? An inquiry into the existence of FGM in Syria

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht