Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Werkend in de zorg? Deel je kennis en ervaring over culturele diversiteit

12-10-2017oudere migranten

Leergemeenschap culturele diversiteit

In het kader van het landelijk programma BeterOud regisseert Pharos in 2018 samen met o.a. Noom en de Hogeschool Utrecht een leergemeenschap over het thema culturele diversiteit.

Wat gaan we doen?

In de periode van oktober 2017 t/m september 2018 zijn er drie bijeenkomsten voor de BeterOud leergemeenschap culturele diversiteit. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Cultuursensitief werken (communicatie, houding, ziektebeleving, eigen waarden, etc.)
 • Gezondheidsvaardigheden & oudere migranten (o.a. therapietrouw, medicijngebruik, afspraken nakomen)
 • Passend aanbod, zorg & welzijn (bv. aansluitend bij behoefte en mogelijkheden)
 • Bereiken en betrekken ouderen met een andere culturele achtergrond bij de eigen organisatie, aanbod, onderzoek of activiteiten (bv. sleutelfiguren)
 • Toegankelijke & begrijpelijke informatie en voorlichtingsmaterialen
 • Het ontwikkelen van gerichte modules binnen het beroepsonderwijs en de deskundigheidsbevordering aan professionals

De leergemeenschap is een groep van 15-20 deelnemers die hun leervragen en kennis willen delen over culturele diversiteit in hun werk en beroep. Professionals in zorg en ondersteuning ervaren belemmeringen bij het bieden van passende informatie, zorg en ondersteuning aan migrantenouderen. Zij zien bijvoorbeeld dat migrantenouderen en hun mantelzorgers vaak laat of geen gebruik maken van professionele zorg en ondersteuning. Vragen die gesteld worden:

 • Hoe communiceer ik effectief met een oudere patiënt of cliënt met een migrantenachtergrond?
 • Hoe versterk ik de relatie met de mantelzorger?
 • Hoe zorg ik dat migranten tijdig zorg voor hun zieke ouders zoeken?
 • Hoe kunnen wij migrantenmantelzorgers ondersteunen?’
 • Hoe kunnen we in de initiële en de vervolgberoepsopleidingen meer aandacht aan deze vragen geven, welke tekorten ervaren we nu en zorgen dat medewerkers in de zorg en ondersteuning meer kennis en een betere ‘toolkit’ hebben waardoor zij een betere ondersteuning kunnen bieden aan burgers met een migrantenachtergrond.

Wie maakt deel uit van de leergemeenschap?

We nodigen ondermeer professionals uit zorg en dienstverlening uit, experts van organisaties die ouderen vertegenwoordigen, medewerkers vanuit het onderwijs en binnen gemeenten. Met elkaar delen we kennis en (praktijk)ervaring, zorgen we voor ontmoetingen met oudere migranten (ervaringsdeskundigen) en inspireren we deelnemers met goede voorbeelden. Er is veel gelegenheid om van elkaar te leren. Dit leidt ertoe dat deelnemers zich beter toegerust voelen om hun werk ook voor en met oudere migranten te doen.

Aansluiten bij de praktijk

In de perioden tussen de bijeenkomsten gaan de deelnemers aan de slag met een onderwerp dat we vooraf met elkaar formuleren. Zo sluiten we aan bij wat de deelnemers nodig hebben in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij de ervaringen van de tussenliggende periode en wisselen tips en successen uit. We laten daarbij ervaringsdeskundige migrantenouderen aan het woord tijdens de bijeenkomsten.

Meedoen

Als u geïnteresseerd bent om aan deze leergemeenschap deel te nemen en daarbij specifieke leervragen wilt inbrengen, stuur dan voor 1 december een email aan Henk Bogers, projectleider vanuit Pharos, h.bogers@pharos.nl.

De e-mail nieuwsbrief van Pharos ontvangen? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief
Terug naar het nieuwsoverzicht