Toegankelijk zorgaanbod voor vluchtelingen in gemeenten

Pharos biedt gemeenten ondersteuning bij een lokale preventieve aanpak gezondheidsbevordering vluchtelingen.

Contact of vraag?

Evert Bloemen, arts/ adviseur

 

"Neem regie als gemeente. Maak heldere afspraken met alle partners op het terrein van preventie, zorg en ondersteuning en los samen met hen knelpunten op."