Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Diabetes

Effectief communiceren en zelfmanagement bevorderen van diabetespatiënten met lage opleiding of migrantenachtergrond.

In Westerse landen komt diabetes type 2 meer voor onder niet-westerse migranten, mensen met een lage sociaal-economische status (SES) en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.


 

Moeite met zelfmanagement gezondheid

Migranten en laagopgeleiden hebben meer moeite met het managen van hun eigen gezondheid. De gangbare ondersteuning van professionals bij de regie op eigen gezondheid is voor hen niet afdoende. Mede daarom hebben deze mensen meer complicaties en hogere sterfte als gevolg van diabetes. En dat terwijl hun gebruik van (huisartsen)zorg groter is dan bij hoger opgeleiden. Dit hangt onder andere samen met het feit dat zij vaak laaggeletterd zijn en de informatie die zij krijgen niet begrijpen.


 

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal
'Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'

Heeft u als zorgverlener wel eens te maken met een therapieontrouwe patiënt? Vaak blijkt dat de patiënt de adviezen niet begrijpt. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden.

Speciaal voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg, ontwikkelde Pharos samen met de NHG, Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG), laagopgeleide diabetespatiënten en POH-ers (Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk) het handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'

Online Handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?'

Korte handleiding bij het handboek voor zorgprofessionals 

Gratis bestellen in de Pharos webshop            'Ik heb diabetes, wat kan ik doen' is een praktische klapper (A5) met uitneembare pagina's om uit te reiken aan diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg. Zorgverleners kunnen het handboek gratis bestellen via de Pharos webshop. 

Met behulp van eenvoudige teksten en beeldmateriaal wordt uitgelegd: Wat is diabetes? Wat kunt u zelf doen? Met welke zorgverleners heeft u te maken? Aangevuld met een lijst met moeilijke woorden, schema's zoals een 7-puntcurve en veel gestelde vragen en antwoorden.

Het handboek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen?' maakt onderdeel uit van het project 'Suiker in Eigen Hand' met als doel het bevorderen van zelfmanagement van laagopgeleide diabetespatiënten. 


 
Meer informatie project 'Suiker in eigen hand'