Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Diversiteit in richtlijnen

Pharos houdt zich bezig met het beoordelen van - en adviseren over - de aandacht voor sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen en standaarden. Dit wordt nu al gedaan in structurele samenwerking met NHG (huisarts), KNMP (apotheek) en GGD-GHOR / ZonMw (jeugdgezondheidszorg). Op aanvraag wordt ook over andere richtlijnen geadviseerd.


 

‘Oog voor verschillen hoort in elke richtlijn’

Wij helpen je graag bij de ontwikkeling en revisie van richtlijnen. Neem contact op voor advies met Jolanda van der Velden, Jolanda.Velden@pharos.nl.

Overzicht Pharos advisering richtlijn op diversiteit en laaggeletterdheid

Stappenplan: Gezondheidsverschillen in richtlijnen


 

Gezondheidsverschillen in richtlijnen

Hoewel er meer laag- dan hoogopgeleide Nederlanders zijn (en zelfs 2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd is), 20% van de mensen in Nederland een migrantenachtergrond hebben en 29% van de bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden, besteden richtlijnen vaak geen of weinig aandacht aan de met deze sociaal-economische of etnische achtergrond samenhangende verschillen die relevant zijn voor het betreffende onderwerp.

Aandacht voor verschillen in de richtlijn bevordert persoonsgerichte zorg, die immers afgestemd is op de kenmerken en context van de betreffende patiënt. Hierdoor kan het zorgaanbod meer op maat worden aangeboden en de kwaliteit van zorg verbeterd worden.

 1. Epidemiologie
  Sommige ziektes komen vaker / minder vaak voor bij bepaalde groepen migranten
  Voorbeeld: hartinfarcten komen 6 x vaker voor bij de laagst opgeleide mannen vergeleken met hoogst opgeleide mannen; diabetes komt 2-4 maal vaker voor onder bepaalde migrantengroepen.
 2. Presentatie en beloop van de aandoening / diagnostiek
  Ziekten kunnen zich anders uiten, en soms zijn andere richtlijnen voor diagnostiek of voor de interpretatie van laboratoriumwaarden van kracht.
  Veel laaggeletterden presenteren hun klachten niet op de systematisch wijze die hulpverleners gewoon zijn en graag zien.
  Voorbeeld: Hypertensie uit zich vaak op andere wijze bij mensen met een Afrikaanse afkomst mensen met een Hindoestaanse achtergrond moet men al op jongere leeftijd op diabetes controleren.
 3. Behandeling en beleid, voorlichting en zelfmanagement
  Bij sommige aandoeningen zijn etnische verschillen in reactie op medicatie relevant:
  opleiding, taal en culturele achtergrond hebben onder andere invloed op: de omgang met ziekten, het vermogen tot zelfmanagement en het innemen van medicatie volgens voorschrift. Voorlichting moet toegesneden zijn op de gezondheidsvaardigheden van de patiënt.
  Voorbeeld: ‘Niet-westerse migranten maken ten gevolge van onbekendheid en culturele opvattingen over familieverplichtingen minder gebruik van thuiszorg dan zij zouden willen.