Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Actieve rol statushouders - sleutelpersonen

Sleutelpersonen kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten. Maar ook bij beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben baat bij de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen.


 

Wat doen sleutelpersonen Gezondheid Statushouders?

Samen met de regiocoördinator gezondheid statushouders vanuit de VNG, een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven aan statushoudes en zorgprofessionals.
  • Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
  • Bemiddelen en 'bruggen bouwen' tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
  • Behoeften en signalen van statushouders ophalen. 
  • Statushouders bereiken en mobiliseren.

Hoe betrekt u sleutelpersonen bij uw beleid, producten of diensten?
Ga naar de Handreiking 'Actieve rol statushouders'

Wie is sleutelpersoon in uw gemeente/regio?
Ga naar Folder Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders en neem contact op!
We vragen u duidelijk afspraken met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, activiteiten en de vrijwilligers– en onkostenvergoeding. De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het liefst binnen hun eigen gemeente.


  

Maak kennis met sleutelpersonen Abdel Rahman Adam (Utrecht), Aiham Abo Hameda (Gooi en Vechtstreek) en Yudit Gebrab (Gelderland-Zuid)


 

‘Ik heb heel erg veel geleerd tijdens de training dat ik in ons mooie Limburg kan gebruiken. Zo willen we een workshop gaan geven voor statushouders om te laten zien hoe belangrijk gezondheid is om goed te kunnen participeren in Nederland. Zodat je stevig in je schoenen staat in je nieuwe omgeving, cultuur en land. We moeten elkaar kracht geven om dit te doen.
Rasha Doleh (regio Limburg)

Training sleutelpersonen

Op 8 en 13 september en 8 november ontvingen zo'n 50 trainees het certificaat ‘sleutelpersoon gezondheid statushouder’. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst bij Pharos rondden de statushouders hun laatste trainingsdag af in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders, uitgevoerd door Pharos en GGD GHOR Nederland. 

Wethouder Adriani reikte de certificaten aan de eerste groep sleutelpersonen uit: ‘Ik wil tegen gemeenten zeggen: ga op zoek in je eigen gemeente naar sleutelpersonen. Want je hebt er veel baat bij als je ze inzet. Het is heel belangrijk dat mensen die recent naar Nederland zijn gekomen, en die vaak een vervelende reis hebben meegemaakt en mogelijk gezondheidsproblemen hebben, hun weg in onze gezondheidszorg kunnen vinden.’

 


 

Ondersteuning regiocoördinatoren

Binnen het Kennisdelingsprogramma krijgen de sleutelpersonen ondersteuning van de regiocoördinatoren. Regiocoördinatoren spelen een belangrijke rol binnen het programma in het contact met de gemeenten over de gezondheid van statushouders en stimuleren gemeenten in hun eigen regio om een integrale, proactieve en preventieve aanpak te ontwikkelen en ondersteunen daarbij. Zo borgen zij ook de inzet van sleutelpersonen in gemeenten. Volgens Bettine Arink, regiocoördinator voor Limburg-Noord, is haar belangrijkste uitdaging ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden helder en geregeld zijn. ‘Gemeenten moeten voelen dat de sleutelpersonen van hen zijn. En hen faciliteren, bijvoorbeeld met een ruimte waar ze bijeen kunnen komen, een vrijwilligersvergoeding en een duidelijke taakstelling. En natuurlijk zorgen dat ze vrijwilligerswerk mogen doen. In gemeenten waar de inzet van sleutelpersonen goed loopt, wordt goed samengewerkt met de afdeling Werk en Inkomen. Daar werken de klantmanagers die de uitkeringen verstrekken en toestemming kunnen geven voor het doen van vrijwilligerswerk. Dat is een andere basisvoorwaarde voor de inzet van sleutelpersonen.’