Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sleutelpersonen

NIEUWS

Op 8 en 13 september ontvingen 32 trainees het certificaat ‘sleutelpersoon gezondheid statushouder’ van Hans Adriani, wethouder gezondheidszorg in Nieuwegein en klankbordgroeplid Gezondheid Statushouders. Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst bij Pharos rondden de statushouders hun laatste trainingsdag af in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders, uitgevoerd door Pharos en GGD GHOR Nederland.

‘Ik heb heel erg veel geleerd tijdens de training dat ik in ons mooie Limburg kan gebruiken. Zo willen we een workshop gaan geven voor statushouders om te laten zien hoe belangrijk gezondheid is om goed te kunnen participeren in Nederland. Zodat je stevig in je schoenen staat in je nieuwe omgeving, cultuur en land. We moeten elkaar kracht geven om dit te doen.
Rasha Doleh (regio Limburg)

De kersverse sleutelpersonen gaan de komende jaren bruggen bouwen tussen gemeenten en nieuwe statushouders. Ze leggen contacten met nieuwkomers, brengen hun gezondheidsvragen en -behoeften in kaart en geven voorlichting. Gemeenten en lokale instellingen kunnen de sleutelfiguren om advies vragen. Volgens wethouder Adriani is deze training van groot belang voor het invullen van deze actieve rol: ‘De gezondheidszorg in Nederland is heel erg georganiseerd en de meeste Nederlanders weten precies waar zij terecht kunnen. Dat geldt vaak niet voor statushouders, die hebben mensen nodig zoals jullie die ze helpen de weg te vinden in de zorg.’ In een gesprek na afloop van de uitreiking zei hij: ‘Ik ben blij dat er in de toekomst nog meer groepen getraind zullen worden. Deze sleutelpersonen gaan we in de toekomst hard nodig hebben om de gezondheidszorg ook voor statushouders goed te organiseren.’

Afrah Abdullah uit Friesland
Een van de mensen die de training heeft gevolgd is de Somalische Afrah Abdullah (43) uit Friesland. ‘Toen ik in 1989 als minderjarige vluchteling naar Nederland kwam, heb ik weinig begeleiding gehad. Ik kan nu anderen helpen met vragen als: Waar is de apotheek, kan ik daar medicijnen kopen of heb ik een recept nodig? Hoe kan ik een huisarts vinden? Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je hier via een huisarts naar het ziekenhuis kunt. Ik vind het fijn dat ik andere mensen kan helpen, daar word ik gelukkig van.’

Abdullah Omar uit Zwolle
Abdullah Omar werkt al als sleutelpersoon bij de GGD in Zwolle. Hij komt oorspronkelijk uit Syrië. ‘Mijn droom is om als sleutelpersoon een bruggetje te zijn tussen de GGD en Syrische statushouders. Wij hebben dezelfde achtergrond als deze mensen. We kunnen hen gemakkelijk benaderen en hen informatie en voorlichting te geven. Wij begrijpen de Nederlandse maatschappij en de gezondheidszorg beter dan zij en kunnen hen helpen. Maar wij kennen ook het gezondheidssysteem in Syrië goed.’

Ondersteuning regiocoördinatoren
Binnen het Kennisdelingsprogramma krijgen de sleutelpersonen ondersteuning van de regiocoördinatoren. Regiocoördinatoren spelen een belangrijke rol binnen het programma in het contact met de gemeenten over de gezondheid van statushouders en stimuleren gemeenten in hun eigen regio om een integrale, proactieve en preventieve aanpak te ontwikkelen en ondersteunen daarbij. Zo borgen zij ook de inzet van sleutelpersonen in gemeenten. Volgens Bettine Arink, regiocoördinator voor Limburg-Noord, is haar belangrijkste uitdaging ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden helder en geregeld zijn. ‘Gemeenten moeten voelen dat de sleutelpersonen van hen zijn. En hen faciliteren, bijvoorbeeld met een ruimte waar ze bijeen kunnen komen, een vrijwilligersvergoeding en een duidelijke taakstelling. En natuurlijk zorgen dat ze vrijwilligerswerk mogen doen. In gemeenten waar de inzet van sleutelpersonen goed loopt, wordt goed samengewerkt met de afdeling Werk en Inkomen. Daar werken de klantmanagers die de uitkeringen verstrekken en toestemming kunnen geven voor het doen van vrijwilligerswerk. Dat is een andere basisvoorwaarde voor de inzet van sleutelpersonen.’

Wethouder Adriani: ‘Ik wil tegen gemeenten zeggen: ga op zoek in je eigen gemeente naar sleutelpersonen. Want je hebt er veel baat bij als je ze inzet. Het is heel belangrijk dat mensen die recent naar Nederland zijn gekomen, en die vaak een vervelende reis hebben meegemaakt en mogelijk gezondheidsproblemen hebben, hun weg in onze gezondheidszorg kunnen vinden.’

Contact met een sleutelpersoon?

Bent u geïnteresseerd in de samenwerking met een sleutelpersoon of wilt u de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met de gewenste sleutelpersoon (in uw regio). We vragen u duidelijk afspraken met de sleutelpersoon te maken over de begeleiding, activiteiten en de vrijwilligers– en onkostenvergoeding. De sleutelpersonen worden in eerste instantie lokaal ingezet, het liefst binnen hun eigen gemeente.

Folder Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders