Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Herkennen en effectief communiceren

Hoe optimaliseer je de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Allereerst door ze te herkennen. Zorgprofessionals denken vaak dat de patiënt onverschillig is of niet gemotiveerd voor een behandeling. Pharos heeft veel kennis en materialen die het communiceren vergemakkelijken. 

Mensen die niet goed kunnen lezen, schamen zich daarvoor vaak. Ze hebben uitvluchten aangeleerd zoals: 'Ik ben mijn bril vergeten, ik lees het thuis wel na' of 'Dat formulier vul ik thuis wel in.' Veel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite met op tijd komen. Ook vinden zij het moeilijk om veel vragen te beantwoorden en te benoemen wat er aan de hand is. Een patiënt die niet goed begrijpt wat u vertelt kan vriendelijk 'ja' knikken en stelt geen (adequate) vragen. Soms kan angst om 'door te mand te vallen' leiden tot boosheid, bijvoorbeeld aan de balie van de apotheek.

Laaggeletterdheid herkennen en op maat communiceren

Pharos rust apothekers, apothekersassisten, huisartsen en andere medewerkers in de huisartspraktijk toe om laaggeletterdheid te herkennen en op maat te communiceren bij uitleg over medicatie.

Voor apothekers ontwikkelde Pharos en de KNMP een toolkit. Ter ondersteuning van het verbeteren van therapietrouw onder laaggeletterden, migranten en mensen met lage gezondheidsvaardigheden. De apotheker is hiermee beter toegerust om deze groep patiënten goed te begeleiden tijdens het uitgiftegesprek.

Achtergrondinformatie en tips beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid