Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Prevalentie in Nederland

Volgens een onderzoek van Pharos in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum (2013) lopen er jaarlijks naar schatting 40 tot 50 in Nederland woonachtige meisjes reëel risico om besneden te worden. In Nederland wonen naar schatting 29.000 vrouwen die besneden zijn. Tachtig procent van deze vrouwen komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea en de Koerdische autonome regio in Irak. Het merendeel van hen is tussen de 20 en 49 jaar oud. Eind 2017 is Pharos gestart met een herhaling van de prevalentie- en incidentiestudie die in 2013 is uitgevoerd. De resultaten van de studie worden medio 2019 verwacht.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland - Omvang, risico en determinanten (Pharos, 2013)

Op 1 januari 2014 woonden er volgens het CBS rond de 97.000 vrouwen afkomstig uit de zogeheten risicolanden in Nederland, van wie 38.000 jonger is dan 18 jaar. Risicolanden zijn landen waarvan we weten dat er vgv wordt gepraktiseerd doordat er gegevens beschikbaar zijn.

Risicobepaling

Hieronder vindt u een overzicht van de aantallen vrouwen en meisjes afkomstig uit risicolanden die in Nederland wonen. Om vervolgens in te schatten of zij mogelijk een hoog dan wel laag risico lopen op vgv, kijken we naar de prevalentiecijfers in de landen van herkomst. Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Binnen de landen zijn namelijk grote regionale verschillen, en migratie is mogelijk van invloed op de beslissing om wel of niet te besnijden.

Vrouwen woonachtig in Nederland, afkomstig uit risicolanden
Land van herkomst Totaal aantal vrouwen  (a) Waarvan meisjes
0-18 jr
(a)
Prevalentie in land van herkomst (b)
Benin 166 75 7%
Burkina Faso 263 128 76%
Centraal-Afrikaanse Republiek 34 10 24%
Congo (Democratische Republiek) 4.123 1.620
Djibouti 117 53 93%
Egypte 8.583 3.762 91%
Eritrea 1.266 455 89%
Ethiopië 6.021 1.845 74%
Gambia 446 228 76%
Ghana 11.452 3.704 4%
Guinee 1.764 833 96%
Guinee-Bissau 163 51 50%
Irak 24.181 8.027 8%
Ivoorkust 814 364 38%
Jemen 277 130 38%
Kameroen 1.467 585 1%
Kenia 2.090 777 27%
Liberia 1.309 629 58%
Mali 163 78 89%
Mauritanië 84 51 69%
Niger 115 50 2%
Nigeria 5.534 2.530 27%
Oeganda 1.021 318 1%
Senegal 725 339 26%
Sierra Leone 2.305 1.077 88%
Soedan, noorden (c) 2.510 1.112 88%
Somalië 17.833 8.208 98%
Tanzania 1.076 456 15%
Togo 764 327 4%
Tsjaad 53 16 44%
Totaal 96.719 37.838  
a) Centraal Bureau voor de Statistiek, 1 januari 2014
b) Population Reference Bureau, Fgm/c: Data and trends, update 2014
c) Typen besnijdenis: Population Reference Bureau, Fgm/c: Data and trends, 2008

 

Eerder onderzoek over vgv in Nederland

Er zijn twee andere onderzoeken gedaan naar het voorkomen van vgv in Nederland:

  • In 2005 onderzocht de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) of in Nederland meisjes worden besneden. Het gaat om meisjes afkomstig uit risicolanden die naar Nederland zijn gemigreerd. Uit dit kleinschalige onderzoek is gebleken dat vgv in Nederland voorkomt. De RVZ heeft geschat dat er jaarlijks ten minste 50 meisjes in Nederland worden besneden.
    Bestrijding vrouwelijke genitale verminking (RVZ, 2005)
  • In 2008 heeft TNO een retrospectief onderzoek gedaan naar het voorkomen van vgv in alle verloskundepraktijken. Hieruit blijkt dat 4 van de 10 zwangere vrouwen uit risicolanden die in Nederland bevallen, zijn besneden.
    Retrospectief onderzoek naar de prevalentie van vrouwenbesnijdenis of vgv in de verloskundigenpraktijk (TNO, 2008)

Verdere informatie over onderzoeken in Nederland over vgv, vindt u onder Nederlandse Ketenaanpak – onderzoek in Nederland.

Prevalentie Wereldwijd

Informatie over de prevalentie en risico op vgv wereldwijd vind u onder Internationaal – prevalentie wereldwijd op onze website. Hier vind u ook een actuele wereldkaart en brochure met basisinformatie over VGV, beide gratis te downloaden in de webshop