Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Huisarts-migrant

Voor artsen die te maken krijgen met vgv is de website www.huisarts-migrant.nl een waardevolle aanvullende informatiebron. De website is voor huisartsen met vragen over de zorg voor allochtone patiënten.
Huisartsgeneeskunde voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kan lastig zijn vanwege de taalbarrière, cultuurverschillen en etnisch bepaalde ziektebeelden waar de Nederlandse huisarts vaak minder vertrouwd mee is.
Pharos heeft deze website ontwikkeld, in nauwe afstemming met NHG en LHV.
Naast inhoudelijke informatie voor de huisarts, biedt deze website ook voorlichtingsmateriaal in eenvoudig Nederlands en andere talen.
De onderwerpen zijn vastgesteld door huisartsen met veel ervaring met allochtone patiënten en geschreven door deskundige auteurs.