Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Organisaties en netwerken

Partnerorganisaties

 • De Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) is een platform van en voor Somaliërs. De organisatie is opgericht in 1994. FSAN treedt op als de landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van de Somalische gemeenschap in Nederland.
 • Jeugdgezondheidszorg/GGD. Landelijke implementatie van de preventieve aanpak tegen vgv, onderdeel van GGD Kennisnet.

(Europese) netwerken

 • End FGM Europe is het Europese netwerk rond de preventie en bestrijding van schadelijke traditionele praktijken – in het bijzonder vgv – die van invloed zijn op de gezondheid van vrouwen en kinderen.
 • REPLACE2 is een Europese gemeenschapsgerichte interventie met als doel het bestrijden van vgv in Europa door het stimuleren van opinieverandering en gedragsverandering op zowel individueel als gemeenschapsniveau.
 • European Institute for Gender Equality (EIGE) is een zelfstandig kennisinstituut van de Europese Unie gericht op het bestrijden van ongelijkheid en geweld tussen mannen en vrouwen. Vgv vormt een belangrijk onderdeel van hun aandachtsveld. Europees Instituut voor gendergelijkheid - In het kort.
 • The International Refugee Rights Initiative heeft als doel om informatie over de juridische hulp aan vluchtelingen vanuit en voor verschillende landen te verzameld en te delen. Er is een specifieke pagina over de juridische gronden voor asiel bij vgv.

Overige organisaties

 • Inter-African Committee on Traditional Practices (IAC) is een regionaal overkoepelend orgaan in Afrika dat sinds 1984 beleid en programma's ontwikkelt voor het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking, kindhuwelijken en andere schadelijke traditionele praktijken. 
 • WADI, een Iraakse-Duitse associatie, bevordert sinds 1992 zelfhulpprogramma's in het Midden-Oosten, voornamelijk in Israël, Jordanië en Irak. WADI ondersteunt verschillende programma's en projecten om mensen en de mensenrechten in het Midden-Oosten te versterken. De associatie richt zich onder andere op vrouwenrechten, hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld en campagnes tegen vgv.
 • Coventry University (Groot-Brittannië) voert het project Supporting young girls at risk of Female Genital Mutilation (FGM) uit. Medewerkers van de universiteit hebben een app ontwikkeld voor meisjes in Groot-Brittannië die risico lopen op vgv. Het doel van de app is om meisjes en jonge vrouwen de informatie te geven die ze nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken over wat er wel en niet met hun lichaam mag gebeuren.
 • INTACT (Population Council) staat voor het International Network to Analyze, Communicate and Transform the Campaign against FGM/C. INTACT is een internationale groep wetenschappers en activisten die wetenschappelijk bewijs inzetten in de campagne tegen vgv en een forum bieden voor het debat over vgv. 
 • ICRH (International Centre for Reproductive Health) is een multidisciplinair onderzoekscentrum dat onderdeel is van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Een van de aandachtspunten is seksueel geweld, waaronder ook schadelijke traditionele praktijken als vgv vallen.
 • UNHCR is de VN-organisatie die zich richt op het beschermen van vluchtelingen en het wereldwijd oplossen van problemen rondom vluchtelingen. UNHCR organiseert onder andere bewustmakingscampagnes over vgv voor vluchtelingen die in kampen of in stedelijke gebieden leven in landen als Ethiopië, Kenia en Jemen. 
 • UNICEF zet zich wereldwijd in voor de rechten van kinderen. UNICEF werkt momenteel in meer dan 20 landen aan de uitbanning van vfv. Sinds 2008 werkt UNICEF samen met UNFPA in 15 van deze landen aan een gezamenlijk programma. Dit programma ondersteunt overheden en andere partners in het versterken van wetgeving en het opzetten van campagnes tegen vgv.