Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sociale kaart

Pharos heeft contactgegevens verzameld van professionals die zich op verschillende terreinen bezighouden met meisjesbesnijdenis, of die kennis hebben van dit onderwerp. Deze gegevens zijn opgeslagen in een database. Mocht u als professional iemand nodig hebben die kennis heeft over en/of ervaring heeft met vgv, dan kunt u contact opnemen met het Focal point meisjesbesnijdenis. Wij kunnen dan aan de hand van de door ons verzamelde gegevens met u meedenken.

In verschillende beroepsgroepen in Nederland zijn de afgelopen jaren mensen getraind op het thema vgv, of zijn er mensen die door ervaring in de praktijk kennis hebben opgedaan. In verschillende regio’s heeft men de contactgegevens van deze personen bij elkaar gezet in de vorm van regionale sociale kaarten. Ook zijn in sommige gevallen gegevens per beroepsgroep beschikbaar.

Sociale kaart per regio

 • Groningen
  Voor de provincie Groningen is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Groningen
 • Friesland
  Voor de provincie Friesland is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Friesland
 • Drenthe
  Voor de provincie Drenthe is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Drenthe
 • Overijssel
  Voor de provincie Overijssel is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland (088-4430702; info@ggdijsselland.nl), Veilig Thuis IJsselland (0884-222444; info@vtij.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, kunt u wellicht terecht bij een laagdrempelig spreekuur in een andere regio. Klik hier voor een overzicht van de spreekuren in andere regio’s.
 • Flevoland
  Voor de provincie Flevoland is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland (088-0029920; post@ggdflevoland.nl), Veilig Thuis Flevoland (088-2220500; info@veiligthuisflevoland.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, kunt u wellicht terecht bij een laagdrempelig spreekuur in een andere regio. Klik hier voor een overzicht van de spreekuren in andere regio’s.
 • Gelderland
  Voor de provincie Gelderland is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland (088 355 68 50), Veilig Thuis Gelderland (0800-2000; info@veiligthuismg.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, zijn er in Apeldoorn en Nijmegen laagdrempelige spreekuren voor vrouwen met zorgvragen. In Apeldoorn kunnen vrouwen op woensdag of vrijdag bij een verpleegkundige of een arts terecht. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen 088-4433000 (afspraak i.v.m. VGV via de GGD). In Nijmegen gaat het spreekuur eind 2017 van start, contactpersoon: hvandermeijden@ggdgelderland.nl
 • Utrecht
  Voor de provincie Utrecht is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD Utrecht (033-460 00 46; jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl); Veilig Thuis Utrecht (030-2427800; veiligthuis@samen-veilig.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, gaat er eind 2017 een spreekuur starten in de stad Utrecht. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Ilse Peters, ilpeters@ggdru.nl.
  Klik hier voor een overzicht van de spreekuren in andere regio’s.
 • Noord-Holland
  Voor de regio Amsterdam – Amstelland is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Amsterdam – Amstelland
 • Zuid-Holland
  Voor de regio Haaglanden is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Haaglanden
  Met betrekking tot zorg, kunnen vrouwen naar het spreekuur in Den Haag (zie Sociale Kaart Haaglanden). Daarnaast kunnen vrouwen in de regio Rotterdam een afspraak maken met een VGV-sleutelpersoon uit de eigen gemeenschap, contact via 06-52749924.
 • Zeeland
  Voor de provincie Zeeland is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland (0800-0096; info@ggdzeeland.nl), Veilig Thuis Zeeland (0118-421450; Info@veiligthuiszeeland.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, kunt u wellicht terecht bij een laagdrempelig spreekuur in een andere regio. Klik hier voor een overzicht van de spreekuren in andere regio’s.
 • Noord-Brabant
  Voor de regio Midden-Brabant en Brabant-Noord is er een sociale kaart beschikbaar: Sociale Kaart Hart voor Brabant
 • Limburg
  Voor de provincie Limburg is er geen sociale kaart beschikbaar.
  U kunt contact opnemen met Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord (088-1191111; info.ggd@vrln.nl), Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg (088 -8805030), Veilig Thuis Noord-Midden Limburg (088-0072975; info@veiligthuisnml.nl), Veilig Thuis Limburg Zuid (088-8805014; contact@veiligthuiszl.nl) of Focal Point Meisjesbesnijdenis voor hulp of verdere informatie. Ook kunt u via FSAN in contact komen met sleutelpersonen in de regio (020-4861628; z.naleie@fsan.nl).
  Met betrekking tot zorg, gaat er eind 2017 een spreekuur starten in de regio Zuid Limburg. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen Hinda Nechar, hinda.nechar@ggdzl.nl. Klik hier voor een overzicht van de spreekuren in andere regio’s.

Sociale Kaart per Beroepsgroep

 • Verloskundigen
  De KNOV heeft een team van twaalf vgv-adviseurs opgezet. Deze adviseurs zijn de aanspreekpunten voor verloskundigen die te maken krijgen met een geval van vrouwelijke genitale verminking. 
 • Jeugdgezondheidszorg
  In de JGZ zijn de afgelopen jaren tientallen aandachtsfunctionarissen vgv getraind. Contactgegevens over de JGZ-aandachtsfunctionaris vgv in uw regio kunt u, indien ze niet op bovenstaande regionale sociale kaarten zijn vermeld, het beste opvragen via de regionale jeugdgezondheidszorgorganisatie. Via het Kennisnet van GGD GHOR kunnen professionals ook lid worden van de vgv-groep. Via deze groep kunt u in contact komen met andere leden. 
 • Veilig Thuis
  Bij iedere vestiging van Veilig Thuis is minimaal één medewerker getraind als aandachtsfunctionaris vgv. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos. Veilig Thuis is voor advies of hulp 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op de website www.vooreenveiligthuis.nl    
 • Raad voor de Kinderbescherming
  Bij de Raad voor de Kinderbescherming zijn twee landelijke aandachtsfunctionarissen vgv aangewezen. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos. 
 • Sleutelpersonen
  Sleutelpersonen geven voorlichting over vgv binnen hun eigen gemeenschap. Zij hebben hiervoor een training gevolgd, verzorgd door Pharos en FSAN. Contactgegevens zijn te verkrijgen via Zahra Naleie van FSAN: z.naleie@fsan.nl, 06 - 52123594 of 020-4861628. In de brochure Sleutelpersonen in beeld laat FSAN een aantal van hen aan het woord.  
 • Kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis
  De kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis bestaat uit sleutelpersonen uit de risicogemeenschappen die opgeleid zijn om zelfstandig voorlichting te geven over vgv aan groepen professionals. Meer informatie is te vinden in de folder.