Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Sociale kaart

Pharos heeft contactgegevens verzameld van professionals die zich op verschillende terreinen bezighouden met meisjesbesnijdenis, of die kennis hebben van dit onderwerp. Deze gegevens zijn opgeslagen in een database. Mocht u als professional iemand nodig hebben die kennis heeft over en/of ervaring heeft met vgv, dan kunt u contact opnemen met het Focal point meisjesbesnijdenis. Wij kunnen dan aan de hand van de door ons verzamelde gegevens met u meedenken. 

In verschillende beroepsgroepen in Nederland zijn de afgelopen jaren mensen getraind op het thema vgv, of zijn er mensen die door ervaring in de praktijk kennis hebben opgedaan. In verschillende regio’s heeft men de contactgegevens van deze personen bij elkaar gezet in de vorm van regionale sociale kaarten. Ook zijn in sommige gevallen gegevens per beroepsgroep beschikbaar.

Sociale kaart per regio

 • Amsterdam
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Hart voor Brabant
 • Brabant Zuidoost:
  Voor de regio Brabant Zuidoost is een regionale kaart beschikbaar, maar deze is niet gepubliceerd op het internet. Informatie kunt u verkrijgen via Pharos.
 • Den Haag:
  Voor de regio Den Haag is een regionale kaart beschikbaar, maar deze is niet gepubliceerd op het internet. Informatie kunt u verkrijgen bij de Gemeente Den Haag (mw. Jeannette Jansen, jeannette.jansen@denhaag.nl,070 - 353 52 55 / 06-525 243 46) of via Pharos.
 • Utrecht:
  Voor de regio Utrecht is een regionale kaart beschikbaar, maar deze is niet gepubliceerd op het internet. Informatie kunt u verkrijgen bij de GG&GD Utrecht (e.hochheimer@utrecht.nl, 030 - 286 33 18) of via Pharos. 

Per beroepsgroep

 • Verloskundigen
  • De KNOV heeft een team van twaalf vgv-adviseurs opgezet. Deze adviseurs zijn de aanspreekpunten voor verloskundigen die te maken krijgen met een geval van vrouwelijke genitale verminking.
 • Jeugdgezondheidszorg
  • In de JGZ zijn de afgelopen jaren tientallen aandachtsfunctionarissen vgv getraind. Contactgegevens over de JGZ-aandachtsfunctionaris vgv in uw regio kunt u, indien ze niet op bovenstaande regionale sociale kaarten zijn vermeld, het beste opvragen via de regionale jeugdgezondheidszorgorganisatie. Via het Kennisnet van GGD GHOR kunnen professionals ook lid worden van de vgv-groep. Via deze groep kunt u in contact komen met andere leden.
 • Veilig Thuis
  • Bij iedere vestiging van Veilig Thuis is minimaal één medewerker getraind als aandachtsfunctionaris vgv. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos. Meer informatie over Veilig Thuis is te vinden op de website www.vooreenveiligthuis.nl.
 • Raad voor de Kinderbescherming
  • Bij de Raad voor de Kinderbescherming zijn twee landelijke aandachtsfunctionarissen vgv aangewezen. De namen en contactgegevens zijn bekend bij Pharos.
 • Sleutelpersonen
  • Sleutelpersonen geven voorlichting over vgv binnen hun eigen gemeenschap. Zij hebben hiervoor een training gevolgd, verzorgd door Pharos en FSAN. Contactgegevens zijn te verkrijgen via Zahra Naleie van FSAN: z.naleie@fsan.nl, 06 - 521 235 94 of 020-486 16 28. In de brochure Sleutelpersonen in beeld laat FSAN een aantal van hen aan het woord. 
 • Kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis 
  • De kerngroep voorlichters meisjesbesnijdenis bestaat uit sleutelpersonen uit de risicogemeenschappen die opgeleid zijn om zelfstandig voorlichting te geven over vgv aan groepen professionals. Meer informatie is te vinden in een folder ontwikkeld door FSAN en GGD Nederland.