Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Klanten, participatie en eigen regie (oud)

Het programma 'Klanten, participatie en eigen regie' zet zich in voor kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van gezondheidszorg voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Cultuursensitieve zorg heeft de toekomst. Want een zorgsysteem dat rekening houdt met verschillen tussen mensen komt ten goede aan de hele Nederlandse bevolking.  

Versterken rol en positie van klant

Het versterken van de rol en positie van klanten is één van de uitgangspunten in het gezondheidsstelsel. Verzekeraars, aanbieders en gebruikers hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid in het realiseren van cliëntgerichte zorg. Migranten vormen een grote groep klanten. Net als andere Nederlanders hebben zij een eigen verantwoordelijkheid om hun zorgvraag kenbaar te maken aan aanbieders en verzekeraars en effectief gebruik te maken van het zorgstelsel. Maar veel migranten zijn niet goed bekend met het Nederlandse zorgstelsel en de functie ervan. Van de andere kant blijkt ook uit onderzoek dat veel Nederlandse cliëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars niet of nauwelijks rekening houden met deze groepen.

Sturende rol migrant in zorgstelsel op agenda

Het programma Klanten, participatie en eigen regie wil de sturende rol van migranten als klant in het zorgstelsel meer op de agenda krijgen van aanbieders, verzekeraars en vooral migranten zelf. Natuurlijk omdat de groep van migranten een divers en in omvang belangrijk marktsegment vormt, maar vooral omdat actieve inbreng en participatie van migranten een randvoorwaarde is om de zorg goed te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften. Eigen regie en zelfmanagement zijn sleutelbegrippen. En in toenemende mate zal worden ingezet op het gebruik van e-health en social media.

Het programma zet de komende jaren haar kennis in om te stimuleren dat:

  • de algemene basisinformatie over gezondheid en zorg voor iedereen en dus ook voor migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beschikbaar is. De informatie stelt hen in staat om eigen keuzes te maken en zelf regie te voeren.
  • het niveau van zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden onder migranten en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden toeneemt.
  • de klantervaringen van migranten inzichtelijk en goed in beeld worden gebracht op basis van bestaande reguliere instrumenten zoals de CQ index.
  • migranten evenredig vertegenwoordigd zijn in driekwart van de reguliere landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties en in cliëntenraden van zorginstellingen.
  • zorgverzekeraars zowel als gemeenten over voldoende informatie beschikken om effectieve zorg en ondersteuning in te kopen voor migranten cliënten.

Project