Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Pharos is op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pharos houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Pharos. Zij staat de directeur/bestuurder met advies terzijde. De Raad van Toezicht streeft naar een samenstelling die een goede afspiegeling is van de maatschappij. Bij de samenstelling wordt gelet op de aanwezigheid van vertegenwoordigers van voor Pharos relevante stakeholders en functionele netwerken.
De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden. Vanwege het reglementaire vertrek van twee leden ontstaan er op korte termijn twee vacatures, een met ingang van 1 april en een met ingang van 1 september 2018. De vacature die per 1 april ontstaat betreft het lid van de Raad van Toezicht benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. 

Voor de vacature op voordracht van de Ondernemingsraad die op 1 april 2018 ontstaat, zijn de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat die voldoet aan de volgende specifieke profieleisen:

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de reeds aanwezige deskundigheden gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar iemand met ervaring als toezichthouder en in een eindverantwoordelijke functie. Daarnaast dient het nieuwe lid te beschikken over specifieke kennis/ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering/HRM. 

Voor de vacature die ontstaat per 1 september 2018 is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat die voldoet aan de volgende specifieke profieleisen:

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de reeds aanwezige deskundigheden gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar iemand met ervaring als toezichthouder die actief is in het sociaal domein en beschikt over netwerken binnen de gemeentelijke wereld.

Beide kandidaten dienen daarnaast te voldoen aan de volgende algemene profieleisen:

 • Aantoonbare affiniteit met missie, doelen en ambitie Pharos
 • Inzicht in of affiniteit met de (gezondheids)zorg en gezondheidsbevordering
 • Op strategisch niveau kunnen opereren, vanuit een helikopterview kunnen analyseren van ontwikkelingen
 • Algemene toezichthoudende/bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Kennis over good governance
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen het beleid van Pharos en het functioneren van de bestuurder te toetsen en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden
 • In staat zijn de werkgeversrol te vervullen naar de bestuurder
 • In staat een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en toezichthoudende afstand
 • Integriteit en een onafhankelijke en kritische opstelling
 • Voldoende beschikbaarheid

Contact

Uw CV kunt u voorzien van motivatie, onder vermelding van de vacature waar u op reageert, mailen  naar mw. Corry de Kort, directiesecretaris: c.kort@pharos.nl. Bij haar kunt u ook voor meer informatie terecht over de vacatures: c.kort@pharos.nl of 030 2349800.
Reageren op deze vacature kan tot 29 maart 2018.