Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wat wij doen

Wij werken vraaggericht en ondersteunen landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun zorg- en preventieaanbod. Het gaat er om dat het aanbod iedereen bereikt en goed werkt. Ook laagopgeleiden en migranten. Pharos biedt ‘state of the art’ kennis en advies en beschikt over een groot aantal ‘good practices’.

Pharos biedt expertise die past

  • Wij bieden maatwerk en ondersteunen u bij het aanpassen, aanvullen en implementeren van methodieken en interventies, standaarden en richtlijnen. Zodat deze ook bruikbaar zijn voor de zorg aan deze groepen. 
  • Wij organiseren waar passend congressen, debatten, expertmeetings of werkconferenties.
  • Wij voeren onderzoek en quickscans uit.
  • Wij bieden beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, trainingen en advies op maat.

Bronnen van onze expertise

Onze expertise is gebaseerd op wetenschap, experts en ervaring.

Het Nationaal Programma Preventie en de pledge van Pharos

Met een pledge heeft Pharos zich verbonden aan een aantal doelen van het Nationaal Programma Preventie. Dit programma wil de impact van de vele gezondheidsbevorderende activiteiten fors verhogen. 
Een belangrijke focus van het NPP is het terugdringen van de grote gezondheidsverschillen in dit land. In de pledge zet Pharos hierop in:

  • We ondersteunen de komende jaren gemeenten en lokale professionals bij hun inspanningen om gezondheidsachterstanden te verkleinen. Door kennis te delen over wat daarin wel en niet werkt. Ook kennis over de manier waarop je laagopgeleiden en migranten actief betrekt bij gezondheidsbevordering, zodat dit relevant wordt voor hen en niet alleen voor beleidsmakers. De ondersteuning bieden we samen met Platform31, het kenniscentrum van en voor gemeenten. 
  • Samen met NHG/LHV informeren we huisartsen nog beter over good practices in de preventie van chronische aandoeningen bij laagopgeleiden en migranten. Bij deze groepen zien we de grootste groei van chronische ziekten, het ombuigen van die trend is van belang. 
  • Samen met de koepel van apothekers (KNMP) ondersteunen we de beroepsgroep de komende 4 jaar in het vergroten van therapietrouw en beter medicijngebruik bij laaggeletterden en migranten. Pharos en de KNMP tekenden hiervoor een convenant.
  • In ons programma Laaggeletterheid en Gezondheidsvaardigheden stimuleren we dat de vele instrumenten die er zijn om laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden snel te herkennen en effectief te communiceren met laaggeletterden, veel meer gebruikt gaan worden.