Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Wie wij zijn

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Onze expertise richt zich op:

  • het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. 
  • het verminderen van gezondheidsverschillen die bestaan tussen diverse groepen mensen.

Onze expertise richt zich op de hele gezondheidszorg en op alle terreinen die voor het gezondheidsbeleid van belang zijn.

Daarnaast zijn wij het landelijke kenniscentrum op het gebied van preventie meisjesbesnijdenis.

Onze visie

Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg. Gezondheidsbevordering gaat hand in hand met het stimuleren van arbeidsdeelname, het terugdringen van schoolverzuim, creëren van een gezondere leefomgeving en het beter aansluiten van preventie, zorg en welzijn