Masterclass

Masterclass ‘Wordt er in ‘hun’ cultuur anders omgegaan met zorg?’

Masterclass

Online
22 juni 2021
15.30-17.00u

Saloua Berdai Chaouni, onderzoeker legt op Sociaal.net uit waarom oudere migranten minder gebruik maken van langdurige zorg:

“ ‘Dat komt omdat in hun cultuur anders wordt omgesprongen met zorg voor ouderen’, wordt vaak als verklaring opgeworpen. Nochtans is er steeds meer bewijs dat dit veel te kort door de bocht is. Bovendien leg je zo eenzijdig de verantwoordelijkheid bij deze ouderen zelf, in plaats van bij het aanbod.

Onderzoek na onderzoek bevestigt dat ouderen met migratieroots wel degelijk zorgnoden hebben en professionele zorg willen gebruiken maar dat het aanbod niet op die noden aansluit.” (Opinie, Sociaal.net, 19 april 2021)

Welke zorg willen oudere migranten en hun mantelzorgers? Welke ervaringen hebben zij met professionals? Wat werkte goed en wat niet? Wanneer is welzijnsaanbod voor hen aantrekkelijk? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid voor toegankelijke zorg en ondersteuning?

Programma:

15.30u Saloua Berdai Chaouni (Karel de Grote Hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel, België) in gesprek met Jennifer van den Broeke (Pharos)

16.00u Ouderen met diverse achtergronden in gesprek met Fatos Ipek Demir (Pharos)

16.45u Vragen en afsluiting

Deelname is gratis. De masterclass wordt u aangeboden in het kader van samenwerking tussen Platform 31 en Pharos. Samen met lokale stakeholders inventariseren we welke lokale uitdagingen, oplossingen en aanpakken er zijn rondom wonen, zorg, welzijn en public health voor oudere migranten in de huidige vergrijzing.

Aanmelden

Aanmelden kan door naam en e-mailadres hieronder achter te laten. In aanloop naar 22 juni ontvang je een link voor de online deelname.