Save the date: 22 november 2019 Masterclass ‘De rol van gemeenten in de aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking’

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Weet u dat vrouwelijke genitale verminking (vgv) een vorm is van kindermishandeling? En dat daarmee de preventie van vgv een taak van gemeenten is? Heeft uw gemeente al een aanpak voor vgv?
Het beleid in Nederland – de Nederlandse ketenaanpak vgv – bestaat uit een combinatie van preventie, wetshandhaving als ook het bieden van goede zorg voor vrouwen die al besneden zijn. Om meisjes te beschermen tegen deze specifieke vorm van kindermishandeling en goede zorg te faciliteren is het van belang dat gemeenten hun rol in de vgv ketenaanpak actief vormgeven.

Vrijdag 22 november 2019
10.00 – 12.30 uur (er is een bescheiden lunch beschikbaar na de bijeenkomst)
Pharos, Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage, Utrecht

In deze masterclass krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is vgv en hoe werkt de Nederlandse ketenaanpak?
  • Wat is de rol van gemeenten in deze aanpak? Wat kunt u als beleidsambtenaar hierin betekenen?
  • Hoe geven andere gemeenten vorm aan hun aanpak vgv en welke lessen kunnen we hiervan leren?

U gaat naar huis met concrete handvatten om invulling te geven aan uw gemeentelijke/regionale aanpak op vgv.

Deelname is kosteloos. Meer informatie over deze masterclass kunt u opvragen bij Yodit Jacob y.jacob@pharos.nl  of Diana Geraci d.geraci@pharos.nl.

Voor vragen over aanmelding kunt u contact opnemen bij Carla van den Berg: c.vandenberg@pharos.nl.

Aanmelden

Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
3511 MJ  Utrecht

We zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is voldoende parkeerruimte (betaald parkeren).

Plan uw route