Zero Tolerance Day 2020

Zero tolerance tegen vrouwelijke genitale verminking

Samen sterk voor 2030:
“Het belang van leiderschap in het beëindigen van vrouwelijke genitale verminking”

In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Maar in de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Een schadelijke praktijk die hieraan bijdraagt is vgv. Wereldwijd leven 200 miljoen meisjes en vrouwen met de gevolgen van vgv. Jaarlijks lopen 3 miljoen meisjes het risico besneden te worden. Ook in Nederland wonen meisjes en vrouwen die vgv hebben ondergaan. Er wonen zo’n 95.000 vrouwen in Nederland die afkomstig zijn uit landen waar vgv voorkomt. Er wordt geschat dat hiervan 41.000 vrouwen besneden zijn. Deze praktijk, die vaak al op jonge leeftijd plaatsvindt, is in strijd met hun recht op een gezond en veilig leven en beperkt de kansen op ontwikkeling en economische participatie.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen samen de internationale richtlijnen die zijn opgesteld om een eind te maken aan, onder andere, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5.3 staat opgenomen dat “in 2030 alle schadelijke praktijken, zoals kind-, vroege en gedwongen huwelijken en vgv de wereld uit geholpen moeten zijn”. Hier wordt met toewijding aan gewerkt, zowel op nationaal als internationaal niveau, om een wereld zonder vrouwenbesnijdenis in 2030 te kunnen realiseren
Het is bijna 2020. We hebben nog tien jaar om ontwikkelingsdoel 5.3 te behalen.

Tijdens de Zero Tolerance Day Conferentie 2020 gaan we in gesprek over persoonlijk leiderschap richting 2030, de uitdagingen die we tegenkomen, en mogelijke oplossingen die tijdens de workshops worden besproken. Want samen staan we sterk! Ben jij erbij?

Voorlopig programma
Voertaal Nederlands en Engels

Datum            6 februari 2020

Tijd                 12.30 uur inloop en registratie
Tijd                 13.00 uur start programma
Tijd                 17.00 uur netwerkborrel

Locatie           Thiemeloods

Adres              Leemptstraat 34 Nijmegen

Medio januari verschijnt de definitieve uitnodiging en het programma met nadere informatie.

Meld je aan

Locatie           Thiemeloods

Adres              Leempstraat 34 Nijmegen

Plan uw route

Over Platform 6/2

Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen Amref Flying Doctors, Defence for Children-ECPAT Nederland, Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan International Nederland. Dit jaar wordt het Platform ondersteund door GGD Gelderland-Zuid.

Meer informatie

Voor meer informatie over aanmelding of andere praktische zaken kun je contact opnemen met Dewi Blaaupot (Amref Flying Doctors) via 06 23257685 of dewi.blaaupot@amref.nl