Online scholing

Scholingsbijeenkomst aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen: woensdag 18 november (online!)

Online scholing

JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen werken samen aan de preventie van vgv in Nederland. Samenwerken gaat goed wanneer je elkaars werkwijzen kent, goed op de hoogte bent van elkaars expertise, samen kennis opdoet en wederzijdse verwachtingen kan delen en bijstellen. Vandaar dat aandachtsfunctionarissen vgv van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen samen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen.

De nadruk van deze (online) bijeenkomst zal liggen op de benodigde kennis en vaardigheden van een aandachtsfunctionaris vgv. We brengen je op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom vgv in Nederland. We verfrissen iedereens kennis over vgv en de Nederlandse ketenaanpak. Ook zullen we je inspireren hoe je rol als aandachtfunctionaris vgv vorm te geven binnen je organisatie. Daarnaast werken we aan de onderlinge samenwerking door middel van een workshop casuïstiekbespreking.

De bijeenkomst is woensdag 18 november van 13.00 – 16.30, online via Zoom.

Meer informatie over het programma volgt. Je kunt je alvast aanmelden via het onderstaande formulier.

Accreditatie voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, vertrouwensartsen en verloskundigen wordt aangevraagd. Voor het toekennen van accreditatiepunten wordt met het kwaliteitsregister gewerkt.

Let op: wegens grote belangstelling worden nieuwe aanmeldingen op een reservelijst geplaatst. We houden je op de hoogte.

Inschrijfformulier