Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Online symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?”

Datum: Vrijdag 25 september, 09.30  – 14.00 uur
Locatie: online Zoom

Voor professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en het sociaal domein.

Dit online symposium vervangt het eerder geplande symposium van 13 maart jl. dat vanwege de coronacrisis niet door kon gaan.

Er is veel aandacht voor de eerste 1000 dagen van het leven en het voorkomen van gezondheidsverschillen in die cruciale levensfase. Sensitief werken met de mensen om wie het gaat, is daarbij een sleutelbegrip en vormt de basis voor vertrouwen tussen jou en jouw cliënt. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat is nodig  om met kwetsbare gezinnen het verschil te maken zodat hun kinderen kansrijker opgroeien. Tijdens deze bijeenkomst delen we de laatste inzichten. Dit doen we via verhalen uit de praktijk en via een aantal workshops waarin je zelf aan de slag gaat. Met bijdrage van prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts, straatdokter en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan het Radboudumc in Nijmegen.

Aanmeldformulier

Programma

09.30 – 10.00 uurInloop
10.00 – 10.15 uurOpening door Bart Looman, programmamanager Gezond Opgroeien, Pharos
10.15 – 10.50 uurKorte film “Mijn eerste 1000 dagen”

Aansluitend kennismaking en gesprek met andere deelnemers in break-out rooms

10.50 – 11.15 uur“Sensitief werken  in de eerste 1000 dagen, hoe maken we het verschil?”

Interactief interview met Maria van den Muijsenbergh, huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, Radboud UMC en Pharos.

11.15 – 11.45 uurBreak-out rooms en vragen aan Maria van den Muijsenbergh.
11.45 – 11.55 uurPlenaire afsluiting met stand up blog door Merel Steinweg
11.55 – 12.30 uurPauze
12.30 – 14.00 uurWorkshopronde

Workshop 1

Cultuursensitieve gespreksvoering in de eerste 1000 dagen Kaveh Bouteh,  trainer/adviseur, Pharos  en Laila Elghoul,  trainer/acteur. Beschrijving workshop

Workshop 2

Cultuursensitieve werkvormen tijdens de zwangerschap Yodit Jacob, projectleider en adviseur/trainer, Pharos, Anne Bedaux, Centering Pregnancy verloskundige en Amy Welde Selase, sleutelpersoon, tolk en medetrainer Centering Pregnancy. Beschijving workshop

Workshop 3

Sensitief werken in groepen jonge ouders: actief aan de slag met faciliterend begeleiden Marlies Rijnders, TNO;

Marlies Rijnders: onderzoeker – TNO
Wilma Helmantel: jeugdverpleegkundige – GGD Groningen
Katja Groesen: directeur – Stichting Centering. Beschrijving workshop

Workshop 4

Eenvoudige uitleg, met behulp van visueel materiaal over de eerste 1000 dagen Anna de Haan, senior adviseur/projectleider, Pharos en Marjolijn van Leeuwen, senior adviseur/projectleider, Pharos. Beschrijving workshop

Workshop 5

Stress-sensitief werken in de eerste 1000 dagen: empathische gespreksvoering en helpen bij het vinden van hulp
Feia Hemke, huisarts en projectleider, Pharos en Nynke Steenbergen, adviseur en changemaker, NCJ. Beschrijving workshop

De kosten voor dit symposium bedragen: € 50 (na aanmelding ontvang je een factuur. De aanmelding is definitief na ontvangst inschrijfgeld).

Aanmeldformulier

Dit symposium wordt georganiseerd door Pharos, CPZ ( College Perinatale Zorg), NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) en TNO en is onderdeel van een breder programma van symposia, kennisbijeenkomsten in de regio en een preventieconferentie in 2021. Meer informatie hierover verschijnt op de websites van de deelnemende organisaties.

Over sensitief werken en dit symposium

Sensitief werken versterkt gemeenschappen en individuen met maatwerk. Hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens dit symposium gaan we het doen!

Wat is sensitieve zorg?

Sensitief werken is het sleutelbegrip. Dit betekent dat de persoon van de cliënt centraal staat. Hierin heb je aandacht voor het dagelijks leven, de sociale omstandigheden en emoties, waarden en behoeftes. Je hebt bijvoorbeeld oog voor de stressvolle omstandigheden van zwangere vrouwen en hun gezinnen. Je houdt rekening met waar ze vandaan komen en sluit aan bij hun vaardigheden. Er zijn verschillende belangrijke elementen aan sensitief werken, zoals stress-sensitief en empathisch werken. Het vergt ook cultuur-sensitieve vaardigheden, waarbij je de normen en waarden van de ouders zelf centraal houdt, die niet per definitie de jouwe zijn. En tot slot zijn eenvoudige communicatie en samen doen belangrijk omdat je ook ouders die moeite hebben met taal en lezen goed wilt bereiken. Steun uit de informele omgeving is voor mensen cruciaal. Je maakt gebruik van de beschikbare steun door (aanstaande) ouders samen uit te nodigen, of door hun netwerk te betrekken.

Casussen

Een jonge Eritrese vrouw die 20 weken zwanger is. Ze komt sinds de uitbraak van Corona niet meer op haar afspraken. Haar vriendinnen zeggen dat haar baby ziek kan worden. Wat heeft de verloskundige nodig voor een goede begeleiding?

Een baby huilt onophoudelijk waardoor de stress in het gezin soms hoog oploopt. De ouders slapen op matrassen op de grond. Hoe kan de jeugdverpleegkundige hierover met ouders in gesprek?

Twee ouders blijken tijdens de kraamweek moeite te hebben met het uitvoeren van de adviezen bijvoorbeeld over de juiste temperatuur van het badje. Wat kan kraamzorg doen?

Iedere casus is uniek en vraagt om zorg op maat. Dit vraagt sensitieve zorg en samenwerking met het gezin. Er lijkt genoeg ervaring met en kennis over wat gezinnen in sociaal kwetsbare omstandigheden nodig hebben in die eerste 1000 dagen. Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden van samenwerkende professionals in de geboortezorg en sociaal domein? Daar gaat ons symposium over.

Wat kan je op dit symposium verwachten?

Dit symposium snijdt dezelfde thema’s aan als het vorige symposium op 27 september: “Sensitieve zorg voor alle gezinnen in de eerste 1000 dagen”. Toen stonden met name mooie voorbeelden centraal. Dit keer ga je het zelf ervaren.

Over de vorige bijeenkomst zei een deelnemer het volgende:

“Ik gun al mijn collega’s dat zij een sensitieve jeugdverpleegkundige worden. Ik denk dat de term sensitieve zorg nog relatief nieuw is in de JGZ, het is dus nodig dat daar in opleiding en scholingen aandacht voor komt.”

Lees hier over de inhoud van het vorige symposium.

Lees hier over hoe drie bezoekers terugkeken.

Workshops

Indeling vindt plaats op volgorde van definitieve inschrijving.

Workshop 1 : Cultuursensitieve gespreksvoering in de eerste 1000 dagen

Kaveh Bouteh: trainer/adviseur, Pharos

Laila Elghoul: trainer/acteur

In deze workshop oefen je met cultuursensitief werken in een individueel gesprek.

Loop je tijdens gesprekken met cliënten soms aan tegen cultuurverschillen?  Wil je meer zicht krijgen op wat jou kan helpen in gespreksvoering en wil je daarmee oefenen? Welke onbewuste rolopvattingen heb jij van jouw cliënt en welke heeft een cliënt van jou? Wat doet dit met het gesprek tussen jullie en hoe sluit je beter aan bij verwachtingen tijdens het gesprek? Wat gebeurt er wanneer je geconfronteerd wordt met opvoednormen die ver van je afstaan?

Tijdens de workshop krijg je de kans om in een veilige setting gespreksvormen uit te proberen en je vaardigheden aan te scherpen. Je krijgt bovendien de ruimte om een eigen praktijk casus in te brengen.

Workshop 2: Cultuur sensitieve werkvormen tijdens de zwangerschap.

Yodit Jacob: projectleider en adviseur/trainer, Pharos

Anne Bedaux: Centering Pregnancy verloskundige

Amy Welde Selase: sleutelpersoon, tolk en medetrainer Centering Pregnancy

In deze workshop oefen je het faciliterend begeleiden van groepen ouders, met werkvormen en strategieën die helpen bij het overbruggen van culturen en taalproblemen.

Werk jij veel met zwangere cliënten uit diverse culturen en merk je soms dat jouw voorlichting niet aansluit? Of wil je met groepsconsulten ouders met een migratie-achtergrond beter bereiken?

Deze workshop gaat over het bereiken en betrekken van zwangeren met een migratie-achtergrond. En je leert over de  achtergronden en de theorie van cultuursensitief werken.

Workshop 3: Sensitief werken in groepen jonge ouders: actief aan de slag met faciliterend begeleiden.

Marlies Rijnders, TNO en Wilma Helmantel, jeugdverpleegkundige, GGD Groningen

In deze workshop oefen je met het faciliterend begeleiden van groepen ouders via verschillende actieve werkvormen en strategieën.

Hoe bespreek je ingewikkelde (maar ook gewone onderwerpen) in een groep ouders, en sluit je aan bij hun vragen, kennis en ervaringen?  En hoe zorg je tegelijk dat belangrijke informatie overkomt zonder dat je gaat voorlichten of alle vragen direct beantwoordt? Hoe stimuleer je dat ouders zelf naar de antwoorden op zoek gaan en van elkaar leren?

Bijvoorbeeld in het bespreken van verschillende rituelen in de babytijd, huilen van de baby, veilig slapen, vaccinaties, stimuleren van de ontwikkeling van je kind, relaties tussen ouders, positieve gezondheid etc., etc.

Workshop 4: Eenvoudige uitleg, met behulp van visueel materiaal over de eerste 1000 dagen.

Anna de Haan: senior adviseur/projectleider Pharos

Marjolijn van Leeuwen: senior adviseur/projectleider Pharos

In deze workshop krijg je tips over het gebruik van visueel materiaal ter  ondersteuning van je gesprek met (aanstaande) ouders.

Vind je het af en toe moeilijk om iets op een eenvoudige manier uit te leggen? Ontbreekt het je soms aan tijd om informatie begrijpelijk over te brengen?

Illustraties en beeldverhalen kunnen helpen jouw boodschap eenvoudig over te brengen. Met een illustratie kan iemand in één oogopslag zien waar het over gaat.

Je maakt in de workshop kennis met materiaal met illustraties over de zwangerschap en geboorte. En we gaan aan de slag met beeldmateriaal dat helpt bij gedragsverandering in de zwangerschap en daarna. Denk daarbij aan stoppen met roken en verantwoord telefoongebruik in de buurt van een kleine baby. We wisselen ervaringen uit, oefenen met rollenspelen en werken met bijvoorbeeld praatplaten en beeldverhalen.

Workshop 5: Stresssensitief werken in de eerste 1000 dagen: empathische gespreksvoering en helpen bij het vinden van hulp

Feia Hemke: huisarts en projectleider, Pharos

Nynke Steenbergen: adviseur en changemaker, NCJ

Trainer/acteur: Gabrielle Stein

In deze workshop leer je meer over de problematische werking van langdurige stress en de stapeling van problemen bij ouders en kinderen en kan je oefenen in gespreksvoering.

Hoe sluit je aan bij zwangeren en ouders met veel stress? Hoe ondersteun en versterk je hen bij het aanpakken van de bronnen van stress?

Langdurige stress heeft invloed op het denken. Het maakt het nemen van gezonde en verstandige lange termijn keuzes lastiger waardoor het ook moeilijker is om eigen problemen op te lossen. Bovendien heeft stress bij de ouders impact op het ongeboren kind en op het sensitieve ouderschap. Hoe je in het gesprek met ouders hier rekening mee kan houden kan je oefenen in gesprek met een “gestresste cliënt”. Je oefent met een ervaren trainer acteur.

Aanmeldformulier