Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Update: Vanwege de grote belangstelling is het symposium volgeboekt. Als je je aanmeldt, kom je op de reservelijst. Je hoort van ons als er een plek vrij komt. Uiteraard besteden we op en na 13 maart ook op onze website en social media aandacht aan het symposium.

Graag nodigen we je uit voor het symposium  “Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?” op vrijdag 13 maart bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, in Utrecht.

Voor professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en het sociaal domein.

Dit symposium wordt georganiseerd door Pharos, College Perinatale Zorg, NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) en TNO en is een onderdeel van een breder programma van symposia, kennisbijeenkomsten in de regio en een preventieconferentie in 2020. Meer informatie hierover verschijnt op de websites van de deelnemende organisaties.

Er is momenteel veel aandacht voor de eerste 1000 dagen in het leven en het voorkomen van gezondheidsverschillen in die levensfase. Werk jij in de geboortezorg, in de jeugdgezondheidszorg of werk je samen met gezinnen en zwangere vrouwen in het sociaal domein….dan is je dat vast niet ontgaan. We willen meer kinderen in Nederland een kansrijke start geven.

We delen graag de laatste inzichten met je over wat nodig is om met kwetsbare gezinnen het verschil te maken zodat hun kinderen kansrijker opgroeien. We delen verhalen uit de praktijk en in een workshop ga je aan de slag.

Aanmeldformulier

Programma

10.00 – 10.15 uurOpening door Bart Looman, programmamanager Gezond Opgroeien, Pharos
Korte film “Mijn eerste 1000 dagen” met vier ervaringsverhalen
10.15 – 11.15 uur“Sensitief werken  in de eerste 1000 dagen, hoe maken we het verschil?” door Maria van den Muijsenbergh, huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg, Radboud UMC en Pharos
11.15 – 12.30 uurSensitief werken  in je eigen praktijk Wat vind jij belangrijk bij sensitief werken? Waar moet de nadruk op liggen? En wat moet er absoluut niet gebeuren? Uiteindelijk bepalen we dit samen. In een actieve werkvorm gaan we op zoek naar de echte betekenis van sensitief werken in de praktijk. En wat daar voor nodig is.
12.30 – 13.30 uurLunch
13.30 – 16.00 uurWorkshopronde

Workshop 1

Cultuursensitieve gespreksvoering in de eerste 1000 dagen Kaveh Bouteh,  trainer/adviseur, Pharos  en Laila Elghoul,  trainer/acteur. Beschrijving workshop

Workshop 2

Cultuursensitieve werkvormen tijdens de zwangerschap Yodit Jacob, projectleider en adviseur/trainer, Pharos, Anne Bedaux, Centering Pregnancy verloskundige en Amy Welde Selase, sleutelpersoon, tolk en medetrainer Centering Pregnancy. Beschijving workshop

Workshop 3

Sensitief werken in groepen jonge ouders: actief aan de slag met faciliterend begeleiden Marlies Rijnders, TNO; Wilma Helmantel, jeugdverpleegkundige, GGD Groningen en Katja Groesen, Stichting Centering. Beschrijving workshop

Workshop 4

Eenvoudige uitleg, met behulp van visueel materiaal over de eerste 1000 dagen Anna de Haan, senior adviseur/projectleider, Pharos en Marjolijn van Leeuwen, senior adviseur/projectleider, Pharos. Beschrijving workshop

Workshop 5

Stress-sensitief werken in de eerste 1000 dagen: empathische gespreksvoering en helpen bij het vinden van hulp Feia Hemke, huisarts en projectleider, Pharos en Nynke Steenbergen, adviseur en changemaker, NCJ. Beschrijving workshop

16.00 – 16.30 uurPlenaire afsluiting met stand up blog door Merel Steinweg en een borrel

 

Aanmeldformulier

Een jonge Eritrese vrouw die 20 weken zwanger is. Ze komt voor het eerst bij de verloskundige en spreekt nauwelijks Nederlands. Wat heeft de verloskundige nodig voor een goede begeleiding? En wie kan haar helpen met vertalen?

Een baby huilt onophoudelijk waardoor de stress in het gezin soms hoog oploopt. De ouders slapen op matrassen op de grond. Moet je als jeugdverpleegkundige nu iets doen? Kan je het buurtteam hiervoor inschakelen?

Een moeder die tijdens de bevalling en in de kraamweek voortdurend alleen is en geen bezoek krijgt. Kunnen de gynaecoloog, de verloskundige en kraamzorg iets doen om haar netwerk te versterken? Of is hier meer nodig?

Iedere casus is uniek en vraagt om zorg op maat. Dit vraagt sensitieve zorg en samenwerking met het gezin. Er lijkt genoeg ervaring met en kennis over wat gezinnen in sociaal kwetsbare omstandigheden nodig hebben in die eerste 1000 dagen. Wat vraagt dit aan kennis en vaardigheden van samenwerkende professionals in de geboortezorg en sociaal domein? Daar gaat ons symposium over.

Wat is sensitieve zorg?

Sensitief werken is het sleutelbegrip. Dit betekent dat de persoon van de cliënt centraal staat. Hierin heb je aandacht voor het dagelijks leven, de sociale omstandigheden en emoties, waarden en behoeftes. Je hebt bijvoorbeeld oog voor de stressvolle omstandigheden van zwangere vrouwen en hun gezinnen. Je houdt rekening met waar ze vandaan komen en sluit aan bij hun vaardigheden. Er zijn verschillende belangrijke elementen aan sensitief werken, zoals stress-sensitief en empathisch werken. Het vergt ook cultuur-sensitieve vaardigheden, waarbij je de normen en waarden van de ouders zelf centraal houdt, die niet per definitie de jouwe zijn. En tot slot zijn eenvoudige communicatie en samen doen belangrijk omdat je ook ouders die moeite hebben met taal en lezen goed wilt bereiken. Steun uit de informele omgeving is voor mensen cruciaal. Je maakt gebruik van de beschikbare steun door (aanstaande) ouders samen uit te nodigen, of door hun netwerk te betrekken.

Sensitief werken versterkt gemeenschappen en individuen met maatwerk. Hoe werkt dat in de praktijk? Tijdens dit symposium gaan we het doen!

Wat kan je op dit symposium verwachten?

Dit symposium snijdt dezelfde thema’s aan als het vorige symposium op 27 september: “Sensitieve zorg voor alle gezinnen in de eerste 1000 dagen”. Toen stonden met name mooie voorbeelden centraal. Dit keer ga je het zelf ervaren.

Over de vorige bijeenkomst zei een deelnemer het volgende:

“Ik gun al mijn collega’s dat zij een sensitieve jeugdverpleegkundige worden. Ik denk dat de term sensitieve zorg nog relatief nieuw is in de JGZ, het is dus nodig dat daar in opleiding en scholingen aandacht voor komt.”

Lees hier over de inhoud van het vorige symposium.

Lees hier over hoe drie bezoekers terugkeken.

Workshops

Workshop 1 : Cultuursensitieve gespreksvoering in de eerste 1000 dagen

Kaveh Bouteh: trainer/adviseur, Pharos

Laila Elghoul: trainer/acteur

Loop je tijdens gesprekken met cliënten soms aan tegen cultuurverschillen?  Wil je meer zicht krijgen op wat jou kan helpen in gespreksvoering en wil je daarmee oefenen?

In deze workshop maak je kennis met de achtergronden en de theorie van cultuursensitief werken. Wat gebeurt er wanneer je geconfronteerd wordt met opvoednormen die ver van je afstaan. Welk mensbeeld ligt bij jou ten grondslag aan je handelen en welke keuzes wil je maken in de gesprekken met ouders?

Tijdens de workshop krijg je de kans om in een veilige setting je eigen keuzes uit te proberen en je vaardigheden aan te scherpen. Je krijgt bovendien  de ruimte om een eigen praktijk casus in te brengen.

Workshop 2: Cultuur sensitieve werkvormen tijdens de zwangerschap.

Yodit Jacob: projectleider en adviseur/trainer, Pharos

Anne Bedaux: Centering Pregnancy verloskundige

Amy Welde Selase: sleutelpersoon, tolk en medetrainer Centering Pregnancy

Werk jij veel met zwangere cliënten uit diverse culturen en merk je soms dat jou individuele voorlichting niet aansluit? Of werk je met groepsconsulten en zou je graag willen dat je ouders met een migratie-achtergrond beter bereikt?

Deze workshop gaat over het bereiken en betrekken van zwangeren met een migratie-achtergrond. In deze workshop laten we je oefenen met het faciliterend begeleiden van groepen ouders, met werkvormen en strategieën die helpen bij het overbruggen van culturen en taalproblemen. En je leert over de  achtergronden en de theorie van cultuursensitief werken.

Workshop 3: Sensitief werken in groepen jonge ouders: actief aan de slag met faciliterend begeleiden.

Marlies Rijnders, TNO en Wilma Helmantel, jeugdverpleegkundige, GGD Groningen

Hoe bespreek je ingewikkelde (maar ook gewone onderwerpen) in een groep ouders, waarbij je aansluit bij hun vragen, kennis en ervaringen?  En hoe zorg je tegelijk dat belangrijke informatie overkomt zonder dat je gaat voorlichten of alle vragen direct beantwoord? Hoe stimuleer je dat ouders zelf naar de antwoorden op zoek gaan en van elkaar leren?

In deze workshop laten we je oefenen met het faciliterend begeleiden van groepen ouders, met verschillende actieve werkvormen en strategieën. Bijvoorbeeld in het bespreken van verschillende rituelen in de babytijd, huilen van de baby, veilig slapen, vaccinaties, stimuleren van de ontwikkeling van je kind, relaties tussen ouders, positieve gezondheid etc., etc.

Workshop 4: Eenvoudige uitleg, met behulp van visueel materiaal over de eerste 1000 dagen.

Anna de Haan: senior adviseur/projectleider Pharos

Marjolijn van Leeuwen: senior adviseur/projectleider Pharos

Vind je het af en toe moeilijk om iets op een eenvoudige manier uit te leggen? Ontbreekt het je soms aan tijd om informatie begrijpelijk over te brengen?

In deze workshop geven we je tips over het gebruik van visueel materiaal tijdens het gesprek met (aanstaande) ouders, om je hierbij te helpen. Illustraties en beeldverhalen zijn bruikbaar voor iedereen, maar vooral voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Of met het begrijpen van gezondheidsinformatie. Met een illustratie kan iemand in een oogopslag zien waar het over gaat.

Je maakt in de workshop kennis met visueel materiaal met illustraties over de zwangerschap en geboorte. En we gaan aan de slag met beeldmateriaal dat helpt bij gedragsverandering in de zwangerschap en daarna. Denk daarbij aan stoppen met roken en verantwoord telefoongebruik in de buurt van een kleine baby. We wisselen ervaringen uit, oefenen met rollenspelen en werken met bijvoorbeeld praatplaten en beeldverhalen.

Workshop 5: Stresssensitief werken in de eerste 1000 dagen: empathische gespreksvoering en helpen bij het vinden van hulp

Feia Hemke: huisarts en projectleider, Pharos

Nynke Steenbergen: adviseur en changemaker, NCJ

Trainer/acteur: Gabrielle Stein

Hoe sluit je aan bij zwangeren en ouders met veel stress en hoe ondersteun je hen bij het versterken van hun buffers en het aanpakken van de bronnen van stress? In deze workshop leer je meer over de problematische werking van langdurige stress en de stapeling van problemen bij ouders en kinderen. Je kan oefenen met empathische gespreksvoering met een ervaren trainer acteur. Langdurige stress heeft invloed op het denken. Het maakt het nemen van gezonde en verstandige lange termijn keuzes lastiger waardoor het ook moeilijker is om eigen problemen op te lossen. Bovendien heeft stress bij de ouders impact op het ongeboren kind en op het sensitieve ouderschap.

Datum en tijd

Vrijdag 13 maart 2020, 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Pharos, Utrecht

Inschrijfgeld: €50,- (na aanmelding ontvang je een factuur. Inschrijving is definitief na ontvangst inschrijfgeld).

Inschrijving workshop: Indeling vindt plaats op volgorde van definitieve inschrijving

Aanmeldformulier

Pharos

Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage
3511 MJ  Utrecht

We zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is voldoende parkeerruimte (betaald parkeren).

Plan uw route