Studiedag

Studiedag Gezond in… “Al Doende Leren”

Studiedag

Het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseert op woensdag 13 november zijn landelijke studiedag in Amersfoort. We nodigen GIDS-gemeenten, GGD’en en andere geïnteresseerde partijen graag uit voor deze inspirerende en interactieve dag. Het thema “Al Doende Leren” is de rode draad; tijdens de studiedag geven we extra kennis mee naar huis, en helpen we je om je GIDS-aanpak steeds een praktische invulling te geven.

Hieronder vind je meer informatie over de indeling van de dag, en kun je je aanmelden.

Programma

 • 09:30 – 10:00 | Inloop en Ontvangst
 • 10:00 – 11:00 | Plenaire opening met Eric van der Burg, voormalig wethouder volksgezondheid, (loco-)burgemeester en VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam. Momenteel senator in de Eerste Kamer der Staten-Generaal en bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland.
 • 11:15 – 12:30 | Deelsessieronde 1
 • 12:30 – 13:30 | Lunch
 • 13:30 – 14:45 | Deelsessieronde 2
 • 15:00 – 16:10 | Plenaire inspiratie: praktijkvoorbeelden en Mark van Baal, oprichter van Follow This.
 • 16:10 – 17:00 | Afsluitende borrel

 

Aanmelden

Door dit formulier in te vullen meld je je aan voor de studiedag van Gezond in… op woensdag 13 november 2019. Deelname is kosteloos.
Informatie over de deelsessies vind je onder dit formulier.

  Deelsessieronde D: "Wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsverschillen" is volgeboekt. Deelsessieronde C: Slimme coalities bouwen - Hoe doe je dat? is ook volgeboekt.
Logo Platform31

Gezond in… wordt uitgevoerd door Platform31 en Pharos. 

Deelsessies

Tijdens de studiedag organiseren we verschillende sessies. Bij je aanmelding kun je aangeven welke je bij wilt wonen.

Ronde 1

 

A: Wat breng jij mee aan tafel bij de Omgevingswet?
Leerkring gemeente Harderwijk vertelt over haar strategie om gezondheid in de omgevingsvisie op te nemen. Het RIVM gaat in op de vraag hoe gezondheidsverschillen in de NOVI (nationale omgevingsvisie) zijn geland. In deze workshop ga je aan de slag met koppelkansen in je eigen praktijk.

B: Cultuursensitief werken in jouw gemeente
Bereik jij met de GIDS aanpak iedereen die je wilt bereiken? Tijdens deze sessie met Pharos trainer Kaveh Bouteh gaan we aan de slag met het thema cultuursensitief werken. Hierbij krijg je een aantal “eye openers” zodat jouw aanpak beter aansluit bij bewoners met een migratieachtergrond.

C: Slimme Coalities bouwen – Hoe doe je dat? (VOL)
Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op je af waarmee je gezondheidsverschillen aan kunt pakken. Hierbij kun je denken aan het Preventieakkoord, Kansrijke Start, de Landelijke nota gezondheidsbeleid en het Sportakkoord. In deze sessie leer je waar jouw kansen liggen om deze ontwikkelingen met jouw aanpak te verbinden.

D: Wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden? (VOL)
We weten steeds beter wat werkt bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden. In deze leersessie vertellen we over de negen principes die Pharos inzet om gezondheidsachterstanden te verkleinen. In de sessie leer je hoe je ze concreet kunt verwerken in je aanpak.

E: Doelen Stellen
Het is belangrijk om doorlopend doelen te stellen en ze aan te passen bij jouw aanpak van gezondheidsverschillen. Dit geeft houvast, en helpt je om te bepalen of je de goede dingen doet, en die dingen goed doet. In deze werksessie werk je aan een heldere stip op de horizon voor jouw programma en concrete doelen die daarbij horen.

F: Lokale coalitie ‘Kansrijke start’
In deze sessie leer je meer over het vormen van lokale coalities voor een kansrijke start. Zo vertellen we je meer over de achtergrond en de doelen van zo’n coalitie. Ook helpen we je op weg bij de eerste stappen in het proces op weg naar een succesvolle coalitie.

Ronde 2

 

G: Werk en Inkomen & Gezondheid
Voor veel GIDS-gemeenten blijft de samenwerking tussen W&I en volksgezondheid een uitdaging. Tijdens deze sessie vertellen we je over een aantal inspirerende voorbeelden van gemeenten waar W&I en volksgezondheid samenwerken.

H: Bereik en betrek alle inwoners bij jouw aanpak
De inwoner staat centraal bij GIDS. In de praktijk is het zoeken hoe je dat voor elkaar krijgt. Chandra Verstappen, expert van Pharos, vertelt je in deze interactieve sessie hoe je inwoners kunt bereiken en betrekken bij jouw aanpak.

I: Opbrengsten zichtbaar maken
Hoe volg je je project of programma, en hoe bepaal je welke opbrengsten je zichtbaar gaat maken? In deze deelsessie gaan we op deze vragen in, delen we ervaringen en ga je aan de slag met de eerste stappen voor monitoring en evaluatie in jouw gemeente.

J: Leren van Denemarken
In Denemarken zijn welzijn, ondersteuning en gezondheidszorg naar de gemeenten gedecentraliseerd. De eerste en tweede lijn zijn via de gemeente aan elkaar verbonden; de mensen staan centraal. In deze sessie leren we van de Deense aanpak.

K: Hoe kan e-Health jouw inwoners helpen bij het verbeteren van hun gezondheid? 
E-Health kan veel toevoegen aan GIDS-aanpakken. Ook voor kwetsbare groepen. In deze deelsessie leer je hoe je eHealth kunt inzetten bij preventie en zorg. Als voorbeeld gaan we in op ervaringen van gemeenten met de pilot van De Stopcoach app, die mensen helpt te stoppen met roken.

L: Armoede en Gezondheid : stress sensitief werken
Als je chronische stress hebt door financiële problemen kan dit je gezondheid negatief beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor stress bij jouw GIDS-aanpak. Tijdens deze workshop gaan we in op stress-sensitieve hulp- en dienstverlening;

 • Silke van Alphen (Platform31) gaat in op Mobility Mentoring® in de Nederlandse praktijk, en de zes principes van stress-sensitieve dienstverlening;
 • Ineke Stegink (projectleider van Samen Anders ‘Os Hoes’ in Brunssum) deelt de ervaringen van hun stress-sensitieve buurthuiskamer. Hier kunnen inwoners met hun financiële hulpvraag terecht.

Keynote sprekers

Eric van der BurgEric van der Burg

Eric van der Burg is een Nederlands politicus. Hij is sinds 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de VVD. Ook is hij bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland. Eric was wethouder volksgezondheid, (loco-)burgemeester en VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam van 2018 tot 2019. Eerder was hij dit ook van 2004 tot 2010.

Mark van BaalMark van Baal

Oprichter Follow This

Mark van Baal heeft een missie: klimaatverandering stoppen door te zorgen dat de olie-industrie grootschalig gaat investeren in duurzame energie, te beginnen bij Shell. Hij is het bewijs dat een individu al doende lerend de wereld kan veranderen. Met Follow This, een beweging van bijna vijfduizend groene aandeelhouders, kreeg hij het roer om bij Shell.

 

Route & Contact

De Gezond in…-studiedag vindt plaats bij de Veerensmederij in Amersfoort.

Adres: Soesterweg 330, 3812 BH Amersfoort.

De Veerensmeederij is ongeveer een kwartier lopen verwijderd van het centraal station Amersfoort. Er is beperkt ruimte om te parkeren.

Bij vragen kun je contact opnemen met het team van Gezond in… via info@gezondin.nu. Ook kun je telefonisch contact opnemen met Pharos. Bel dan naar 030 234 9800.