Symposium ‘Samen werken aan duurzame arbeidsparticipatie van statushouders’

Werkgevers zoeken goede medewerkers, statushouders zoeken werk, maar hoe vinden ze elkaar? En kunnen we dat samen met statushouders organiseren en verbeteren? Deze vragen staan centraal tijdens dit symposium.
Samen met werkgevers, statushouders, beleidsmakers, klantmanagers van gemeenten en andere betrokken partijen onderzoeken we wie hierbij wat kan doen, wat daarvoor nodig is, en wat ieders belang en verantwoordelijkheid is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wisselen we ervaringen en kennis uit met als doel tot nieuwe inzichten te komen.
Belangrijk uitgangspunt is dat we daarbij zoeken naar manieren van werken waarbij ieders sterke kanten worden ingezet en dat wordt toegewerkt naar oplossingen die voor zowel statushouders als werkgevers meerwaarde hebben.
De bijeenkomst wordt ingeleid door Mardjan Seighali (directeur van het UAF) en Assetina Kolani (juridisch maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Amsterdam). Daarna zijn er twee workshoprondes en we sluiten af met een lopend buffet met uitgebreide gelegenheid tot netwerken.

Programma

 • Inloop 15.30 – 16.00 uur
 • Keynote speakers 16.00 – 16.45 uur
 • Workshopronde 1: 17.00 – 17.45 uur
 • Pauze: 17.45 – 18.15 uur
 • Workshopronde 2: 18.15 – 19.00 uur
 • Netwerk diner: 19.00 – 20.15 uur

Beschrijvingen workshops

 • Workshop 1: Ambitieuze statushouders bereiden zich voor op de arbeidsmarkt
  Gegeven door: pre-bachelor studenten van de HU en Leendert de Bell (UU/HU)
 • Workshop 2: Nieuw inburgeringskader, de rol van gemeenten en wat hebben statushouders en werkgevers nodig van gemeenten?
  Gegeven door: Bora Avrić (Kennisplatform Integratie & Samenleving – KIS), Monique Romeijn en Moniek van Eekeren (Gemeente Utrecht)
 • Workshop 3: Vrouwelijke statushouders vaker aan het werk: wat is er nodig?
  Gegeven door: Marjan de Gruijter en Jolanda Asmoredjo, Verwey-Jonker Instituut / KIS
 • Workshop 4: Psychische zorg
  Gegeven door: Evert Bloemen (Pharos) en Ferdy Pluck (Amethist Verslavingszorg, Hogeschool Utrecht)
 • Workshop 5: Inburgeren op het werk
  Gegeven door: Sjiera de Vries (lector Sociale Innovatie, Hogeschool Windesheim) samen met Parviz Samim (docent Recht, Hogeschool Utrecht)

Meer informatie over de workshops

Aanmelden symposium

Locatie:

Social Impact Factory Utrecht

Vredenburg 40, Utrecht

Plan uw route