Webinar Monitoring en Evaluatie

Maandag 28 juni 2021
Tijd: 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Online bijeenkomst (na aanmelding wordt link voorafgaand aan webinar toegestuurd)

Webinar Monitoring en Evaluatie

Wil je weten of je lokale aanpak van gezondheidsverschillen en/of Kansrijke Start werkt? Wil je resultaten zichtbaar maken? Leren van samenwerking? In de webinar Monitoring en Evaluatie (M&E) bespreken we manieren om dit vorm te geven. Inspirerend en praktisch, zodat je er mee aan de slag kunt.

Starten of opfrissen?

De webinar is bedoeld voor projectleiders Kansrijke Start en GIDS-ambtenaren die een start willen maken met M&E of er behoefte aan hebben om hun kennis wat op te frissen. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom. Deelname is kosteloos .

Tijdens het webinar geven we basiskennis over monitoring en evaluatie, een overzicht van verschillende methoden en inspireren we je met voorbeelden uit andere gemeenten. Uiteraard helpen we je met het opdoen van ideeën voor concrete vervolgstappen.

Aanmelden

Kansrijke Start

In lokale coalities Kansrijke Start werken partners uit het sociaal, medisch en informeel domein samen om (aanstaande) ouders en hun kinderen in een kwetsbare situatie een goede start te kunnen geven. Gemeenten die zich hebben aangemeld voor de Impuls Kansrijke Start kunnen terecht bij Pharos-adviseurs voor ondersteuning en advies.

GezondIn

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de inwoner zelf. GezondIn ondersteunt gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak, verspreidt kennis en brengt professionals uit alle domeinen bij elkaar