Webinar Zorg voor oudere migranten in Nijmegen

In deze webinar staan we samen stil bij de groeiende groep van oudere migranten in Nijmegen en hoe we de zorg en het welzijn van deze ouderen en hun families met elkaar kunnen verbeteren.

De webinar vindt plaats op 19 november van 14.00 tot 16.00 uur. Genodigden voor deze webinar zijn medewerkers van zorginstellingen, welzijn, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen in Nijmegen. Deelname is gratis en er is plaats voor 30 deelnemers. Om zoveel mogelijk diversiteit in de groep deelnemers te houden voor een optimale uitwisseling, geven we de ruimte aan maximaal 5 medewerkers per organisatie. Aanmelding loopt via RUNOMI (Radboud University Network on Migrant Inclusion) zie hieronder. Zij sturen u een bevestiging van uw aanmelding en t.z.t. een link waarmee u toegang krijgt tot de Live- stream en de Zoom-bijeenkomst met de nodige instructies.

Van elkaar leren en uitwisseling vanuit verschillende beroepsgroepen en praktijken staan die middag voorop. Dat betekent dat we vooraf graag uw vragen of casussen ontvangen waar we ons tijdens het interactieve deel in de outbreak-rooms samen over kunnen buigen.

In het eerste deel gaat een forum van deskundigen van Sterker en Pharos en een onderzoekster van de Radboud universiteit met elkaar in gesprek waarin de thema’s worden verkend. Daarna gaan we in 5 break-out rooms uiteen om in kleine groepjes een verdiepend gesprek te hebben over het door u gekozen thema. Het programma van de webinar met de thema’s en begeleiders vindt u op volgende pagina. Geeft u s.v.p. bij uw inschrijving aan wat daarbij uw eerste en tweede voorkeur is.

Programma Webinar 19 november

Vanaf 13.45 heeft u toegang via de link die u krijgt toegestuurd. Het verdient aanbeveling om tijdig in te loggen zodat u zeker weet dat alles werkt.

14.00 uurWelkom. Wie nemen er zoal deel? Praktische afspraken en verloop webinar.
14.10 uurAanleiding, doel en algemene inleiding, voorstellen sprekers en gespreksleiders.
14.20 uurForumgesprek waarin genoemde thema’s worden verkend. Carolien Smits, Hanna
Carlsson en Hatice Bölek nemen deel aan dit gesprek, o.l.v. Conny van der Aalsvoort.
Beantwoorden van enkele vragen die zijn binnengekomen n.a.v. forumgesprek.
14.40 uurAfronding forumgesprek en uitleg vervolg.
14.45 uurKorte filmpjes van Pharos. Ondertussen voorbereiden break-out rooms, plas-/koffiepauze.
15.00 uurThema interactief uitdiepen in kleine groepjes.
Ervaringen, vragen, best practices uitwisselen.
15.50 uurRondvraag en afsluiting binnen de groep.
Inventariseren behoefte aan en mogelijkheden voor vervolg.

Thema’s en sprekers voor de breakout-rooms:

 1. Hatice Bölek (Sterker) en Marie Louise van der Ploeg (Sterker) hebben beiden veel ervaring met
  mantelzorg(ers) en bespreken met u hoe hen kunt betrekken bij de zorg, maar ook hoe u hen
  daarbij kunt ondersteunen.
 2. Hanna Carlsson (Runomi) en Özlem Akalin (Elele) bespreken met u hoe we oudere migranten beter
  kunnen bereiken, o.a door vindplaats-gericht werken en door aansluiting te zoeken bij de belevings-
  wereld van migranten ouderen in onze werkpraktijken. We wisselen samen de ervaringen uit.
 3. Carolien Smits (Pharos) en Carlien de Witte (Sterker) bespreken met u de samenwerking met de
  familie in geval van dementie: We bespreken voorbeelden van samenwerking die goed verloopt.
  Wat kunnen we leren van die ervaringen en van elkaar?
 4. Jennifer van den Broeke (Pharos) en Conny van der Aalsvoort (Sterker) buigen zich met u over de
  vraag hoe we onderlinge verbindingen kunnen versterken. Wat verstaan we onder een
  (wijk)netwerk en wat het kan opleveren? Wie hebben we daarbij nodig en hoe pakken we dat aan?
 5. Nicolette Hijweege (Sterker) en Saïda Baktit (RadboudUmc) bespreken met u hoe u een gesprek
  over het naderend levenseinde met cliënt/familie kunt voeren. We leren van elkaars ervaringen.

Aanmelden via RUNOMI