Infosheet

SOLK – somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Niet-westerse migrantenpatiënten benoemen vaker dan anderen dat hun huisarts hun lichamelijke klachten niet serieus nemen. Zij voelen zich niet begrepen en hebben het gevoel niet de juiste zorg te ontvangen. Ook huisartsen ervaren het contact met deze patiënten vaak als weinig bevredigend. Het kost hen veel tijd om deze patiënten goed te helpen en het contact is lang niet altijd bevredigend. Taal- en culturele barrières en een gebrek aan kennis bij de patiënt over de lichamelijke gevolgen van bijvoorbeeld stress leiden vaak tot miscommunicatie. In huisartsenpraktijken met een etnisch diverse patiëntenpopulatie is daarom behoefte aan ondersteuning in de zorgverlening aan patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

Hoe kunnen allochtone patiënten het beste geholpen worden als ze lichamelijke klachten hebben waarvoor geen oorzaak wordt gevonden? Pharos en SEHO werkten samen aan een project om huisartsen hierin raad te geven.

Onzichtbare pijn

Pharos publiceerde  Onzichtbare pijn, met adviezen voor de implementatie van de NHG-standaard SOLK bij allochtone patiënten. Het materiaal is ontwikkeld in samenwerking met het NHG en gezondheidscentra in Utrecht en Haarlem en is een aanvulling op de NHG-standaard Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Naar Onzichtbare pijn >>
Kijk voor meer informatie over migranten en SOLK op de website huisarts-migrant.nl.

Handreiking bij verborgen psycho-sociale problemen

Om erachter te komen of er een psychosociale achtergrond is voor de somatische klachten van een patiënt(e), en zo ja, welke, is het van belang te weten welke vragen je zou kunnen stellen, hoe je die vragen kunt stellen en hoe je de antwoorden kunt interpreteren.

Naar de Handreiking bij verborgen psycho-sociale problemen >>

Trainingen SOLK / effectief communiceren

Diverse trainingen op het gebied van SOLK en effectief communiceren vind je onder ‘Trainingen‘.

Meer informatie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos