Infosheet

SDQ voor vroegsignalering sociaal emotionele ontwikkeling kinderen

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een instrument dat standaard wordt gebruikt binnen de JGZ om vroegtijdig problemen in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen op te sporen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben om hun emoties onder controle te krijgen en snel boos worden, of ze kunnen moeite hebben met samenwerking. Vroegtijdige signalering is belangrijk. Kinderen kunnen met vroegtijdige hulp leren om boosheid beter onder controle te krijgen.

SDQ geschikt voor ouders met migrantenachtergrond?

Pharos onderzocht bij 24 ouders van kinderen in groep 7 of de SDQ ook voor ouders met een migrantenachtergrond geschikt is. Geïnterviewde ouders hechten veel waarde aan een vroege signalering van problemen bij hun kinderen. Ze hebben echter op verschillende punten moeite met het invullen van de vragenlijst.

De conclusie van het onderzoek is dat de bruikbaarheid van de SDQ bij migrantenouders op verschillende punten te wensen over laat. Er is een discrepantie tussen wat respondenten ingevuld hebben in de SDQ ter voorbereiding op het PGO en wat er tijdens het PGO gesprek naar voren komt. Maar de ouders vinden dit gesprek desondanks waardevol en belangrijk.

Handreiking Psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen en -jongeren – inclusief SDQ-vragenlijsten

Vluchtelingkinderen en -jongeren hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychische problematiek door traumatische gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt of waarvan zij getuige zijn geweest. Het is belangrijk om niet alleen de risicofactoren, maar juist ook de beschermende factoren te signaleren en te versterken. Bekijk de handreiking ‘Psychische problematiek bij vluchtelingenkinderen en  -jongeren’ inclusief SDQ-vragenlijsten.

Meer informatie

Over Pharos