Infosheet

Werken in achterstandswijken

 • Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en inwoners van achterstandswijken bezoeken hun huisarts anderhalf keer zo vaak als andere Nederlanders.
 • Migranten hebben 22% meer last van chronische ziekten zoals diabetes en depressie.
 • Inwoners van achterstandswijken leven vijf jaar korter in goede gezondheid dan de gemiddelde Nederlander en hebben vaker chronische ziekten, lichamelijke en psychische beperkingen en sociale problemen.
 • Migranten voelen zich vaak niet serieus genomen door de huisarts. En huisartsen vinden de zorg voor migranten en mensen met achterstandsproblematiek complex en tijdrovend. Dit geldt vooral voor de 843 huisartsen in achterstandswijken. Bijkomend probleem is dat huisartsen niet altijd herkennen met laaggeletterdheid te maken te hebben.

Feiten en cijfers

 • Er werken 9.891 huisartsen in Nederland (Hingstman & Kenens 2011). Van hen werken 834 in een van de 224 zogenaamde achterstandswijken. In een praktijk in een achterstandswijk heeft gemiddeld 46% van de patiënten een migrantenachtergrond, waarbij patiënten uit dertig tot veertig verschillende landen kunnen komen (Nielen e.a. 2007).
 • Nederlanders met een migrantenachtergrond raadplegen de huisarts vaker dan autochtone Nederlanders (Devillé e.a. 2006). Bekend is dat zij de huisarts veel vaker raadplegen voor acute infecties van de bovenste luchtwegen, eczeem, anticonceptie, dermatomycose, hoesten, hooikoorts en maagpijn, in vergelijking met autochtonen (Nielen e.a. 2007).
 • Onder niet-westerse migranten in achterstandswijken komen de volgende clusters van ziekten veel vaker voor (in vergelijking met niet-westerse migranten in referentiewijken): maagpijn, migraine, knieklachten, verkoudheid en chronisch eczeem (Nielen e.a. 2007).

Redenen voor minder begrip tussen arts en migrantenpatiënten

 • Communicatieproblemen als gevolg van taalbarrière.
 • Verschillen in cultureel bepaalde communicatieregels.
 • Onbekendheid met de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Andere opvattingen over ziekten, gezondheid en ziekenzorg.
 • Gebrek aan kennis over het menselijk lichaam.
 • Laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden.

Meer informatie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Over Pharos