Praktijkvoorbeeld Kansrijke Start

Inwoners vormen de Sociale Agenda in Tilburg

De gemeente Tilburg maakte haar Sociale Agenda samen met inwoners. Uit gesprekken tussen de gemeente en inwoners bleek al snel dat Tilburgers een gezonde start erg belangrijk vinden. Daarom werd het één van de vier belangrijkste thema’s op de Tilburgse Sociale Agenda.

Kwetsbare inwoners bereiken

Het is belangrijk dat alle inwoners mee kunnen praten over de Sociale Agenda. Daarom heeft de gemeente Tilburg extra aandacht voor het bereiken en betrekken van kwetsbare inwoners in de stad. Zo voelt iedere Tilburger zich betrokken bij, en verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze agenda.

Om kwetsbare inwoners te bereiken en te betrekken zet de gemeente Tilburg verschillende technieken in. Zo wierf een speciale ambassadeur inwoners voor de gesprekken over de Sociale Agenda. Daarnaast gebruikte de gemeente de sneeuwbalmethode. Dit betekent dat de gemeente inwoners na een gesprek vraagt om andere inwoners ook uit te nodigen voor een gesprek. Zo bereikte de gemeente inwoners die niet uit zichzelf mee zouden denken met de gemeente.

Uit gesprekken met Tilburgers bleek dat een Goede start van de eerste 1000 dagen van kinderen (van preconceptie t/m ongeveer 2,5 jaar) een belangrijk onderwerp is voor de Sociale Agenda. Natuurlijk moest dit onderwerp nog verder uitgewerkt worden. Daarom voerde een jeugdverpleegkundige extra gesprekken met ouders en professionals. Hierbij was de centrale vraag ‘Wat heeft een kindje nodig voor een goede start?’

Gesprekken voor de sociale agenda

De gemeente voerde gesprekken over de Sociale Agenda volgens de ‘vierde-generatie-methode’. Met deze methode kom je erachter wat je inwoners belangrijk vinden en wat je in je beleid kunt verbeteren.

De gemeente leidt inwoners op om deze gesprekken te leiden. De gespreksleiders zijn sleutelfiguren uit de gemeenschap. De gemeente zorgde voor de praktische organisatie van deze gesprekken. Ook betaalden zij de cursus gespreksleiding voor de vrijwilligers.

Het gebruiken van sleutelpersonen bleek een goede zet. Andere buurtbewoners vertrouwen hen. Daardoor waren zij open. Zo kon de gemeente veel leren over de behoeften van haar inwoners – ook die van de meest kwetsbare groepen in Tilburg.

Goede start op de Sociale Agenda

Uit de gesprekken bleek dat een Goede start een belangrijk onderwerp is voor de inwoners. Dit onderwerp kwam dan ook als één van de vier thema’s op de Sociale Agenda van de gemeente Tilburg terecht. Natuurlijk moest dit onderwerp nog verder uitgewerkt worden. Daarom voerde een jeugdverpleegkundige extra gesprekken met ouders en professionals. Hierbij was de centrale vraag ‘Wat heeft een/jouw kindje nodig voor een goede start?’.

Resultaten

  • De gemeente nam de vier grote thema’s uit de sociale agenda, waaronder Goede Start, en de resultaten van de gesprekken over in het nieuwe bestuursakkoord.
  • Kwetsbare zwangere vrouwen hebben tijdens de zwangerschap al een (in)formele, vaste contactpersoon. Deze krijgen ze nu via de gemeente. De gemeente wil zorgen dat de vrouwen deze contactpersoon in de toekomst zelf gaan kiezen.
  • De JGZ is onderdeel van de wijkteams. Zij kunnen door flexibele budgetten de expertise van JGZ of VoorZorg inzetten als dat nodig is. Dat maakt het leveren van maatwerk al vanaf de zwangerschap mogelijk.
  • Een warme overdracht is belangrijk. Deze bestaat nu tussen;

Tips

  • Maak inwoners zelf gespreksleiders. Daardoor krijg je zicht op hun leefwereld en behoeften.
  • Zorg dat de Raad en het College vertrouwen hebben in je aanpak. Dat vertrouwen werkt door in je hele uitvoering. Daardoor voelen ook de meest kwetsbare inwoners zich echt gehoord door de gemeente.
  • Luister en houd contact met je inwoners. Dat zorgde er in Tilburg voor dat de sociale agenda echt een agenda van de inwoners zelf is geworden.
  • Deze aanpak kun je ook gebruiken als een startpunt voor inwonersinitiatieven. Hier zorgde het succes van de aanpak voor een toename van initiatieven vanuit inwoners.

Contact

Katinka Visscher adviseert de gemeente Tilburg voor het programma ‘Lokale Coalities Kansrijke Start’. Wil je meer weten over het werk van dit programma in Tilburg? Neem dan contact op met Katinka.

Sociaal013

Je kunt alle gespreksverslagen hier terugvinden.