Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Poster

Begrijpelijke informatie coronavirus – poster

Iedereen heeft vragen over het coronavirus. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Op deze poster staat welke hygiënische maatregelen mensen zelf kunnen nemen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals de handen wassen. Je kunt de poster zelf printen en ophangen. Er zijn ook een mobielvriendelijke versie en vertalingen beschikbaar (zie onderaan deze pagina).

Pharos
Thuisarts.nl/NHG
Stichting ABC

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Vertalingen

De poster is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Arabisch en Tigrinya.

Download de poster in het Arabisch.

Download de poster in het Turks.

Download de poster in het Tigrinya.

Download de poster in het Engels.

Informatie mobielvriendelijk en vertaald

Er is ook een uitgebreidere informatiekaart over het coronavirus beschikbaar. Deze kaart legt de nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid zo begrijpelijk mogelijk uit. Download de informatiekaart in het Nederlands.

De hygiënische maatregelen en de nieuwste maatregelen en adviezen van de overheid staan samen op deze mobiel-vriendelijke webpagina. De vertalingen van die webpagina worden momenteel aangepast, zodat ze snel weer actueel zijn.

1 op 3 heeft moeite met informatie

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Ook heeft 1 op de 3 mensen beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Voor deze groep is begrijpelijke, laagdrempelige communicatie over het virus heel belangrijk.

Deze poster is ontwikkeld samen met Thuisarts.nl, een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.

De informatie over het coronavirus wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates van de informatie, zoals nieuwe of anderstalige versies.

Aanmelden