Methodiek

Bijvoorbeeld de Liefde

Forumtheater bij voorlichting en educatie aan vluchtelingenjongeren

Ien van Nieuwenhuijzen, Bram Tuk

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

‘Bijvoorbeeld De Liefde’ is een nauwgezette methodische beschrijving van een educatief theaterproject, waarin vluchtelingenjongeren seksueel werden voorgelicht. Daarbij gaat het niet alleen om het educatieve effect van de voorstelling op het publiek, maar ook om het proces dat bij de spelers plaatsvindt. De theateroefeningen hebben ontspannende en andere heilzame effecten als toename van zelfwaardering en saamhorigheid.

Theateraanpak bij de seksuele voorlichting aan migranten en vluchtelingen

Seksuele voorlichting aan recent gearriveerde vluchtelingen in Nijmegen

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders