HBO WO

Checklist voor praktijkcheck laaggeletterdheid

Met deze checklist leren studenten met andere ogen naar de praktijk of stageplek kijken

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten in het medisch en paramedisch onderwijs

HBO
WO

Checklist voor praktijkcheck laaggeletterdheid

Inhoud: Met deze checklist leren studenten met andere ogen naar de praktijk of stageplek kijken. Maak het een stageopdracht of onderdeel van een kwaliteit verbeterplan.

Duur: Afhankelijk van de omvang van de opdracht die studenten meekrijgen.

Competenties: Communicatie, organisatie en maatschappelijk handelen

Bron: LHV (2011)

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden