mbo

Cultuurverschillen aan de balie

Deze e-learning bevordert cultuursensitief werken en het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden aan de balie.

Cultuurverschillen aan de balie
Deze e-learning bevordert cultuursensitief werken en het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden aan de balie.
Met afwisselende leervormen (korte films, geschreven tekst, quizzen en sleepopdrachten).

Inhoud: E-learning voor apothekersassistenten

Duur: 2,5 uur (2,5 accreditatiepunt)

Competenties: Medisch handelen, communicatie

Bron: CME-online ism Pharos (2017)

Opmerking: De e-learning is alleen toegankelijk voor abonnees van CME-online

>> Overzicht onderwijsmateriaal Cultuursensitief communiceren

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden