MBO HBO WO

Filmpjes ex-laaggeletterden vertellen hun verhaal

15 Korte filmpjes waarin taalambassadeurs vertellen over hun ervaring met de gezondheidszorg en begrijpelijk informeren

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

MBO
HBO
WO

Inhoud: 15 Korte filmpjes waarin taalambassadeurs vertellen over hun ervaring met de gezondheidszorg en begrijpelijk informeren.

Duur: 1 tot 4 minuten per filmpje

Competenties: Maatschappelijk handelen, communicatie

Bron: Pharos (2016)

De video’s van taalambassadeurs over laaggeletterdheid en zorg vind je op het Pharos Youtube kanaal

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden