Gezonde en kansrijke start – Themadoc

Aandacht voor risicofactoren en vroegsignalering in diverse stadia van beginnend leven over de verschillende domeinen in de gemeente

Gezond in…

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Periode vóór, tijdens en na de zwangerschap basis voor een gezond leven

In Nederland hebben de meeste kinderen een gezonde start bij de geboorte en groeien ze gezond en veilig op. Echter, de kansen op een goede start zijn ongelijk verdeeld. In sommige gemeenten worden meer kinderen te vroeg geboren en zijn er meer kinderen met een laag geboortegewicht, of een combinatie daarvan. Deze verschillen zijn zelfs op wijkniveau zichtbaar.

De omstandigheden waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen spelen hierbij een cruciale rol. Er zijn meerdere risicofactoren die de kans op een minder goede start verhogen. Deze zijn niet alleen van invloed direct na de geboorte, maar ook op latere leeftijd. Ze kunnen zelfs doorwerken in volgende generaties.

Pharos ondersteunt gemeenten met het versterken of bouwen van een gezamenlijke aanpak rond die eerste 1000 dagen. Dit stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start.

Dit themadoc is onderdeel van een reeks publicaties van het Stimuleringsprograma Gezond in…, waarin thema’s worden behandeld die bijdragen aan het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen.