Handreiking

Gezondheidsproblemen bij vluchtelingenkinderen

Handreiking voor JGZ-verpleegkundigen

GGD

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Vanwege de grote instroom van vluchtelingen in gemeenten, krijgen JGZ-verpleegkundigen steeds vaker te maken met vluchtelingenkinderen. Zij lopen meer gezondheidsrisico’s dan van oorsprong Nederlandse kinderen; er is bijvoorbeeld vaker sprake van psychosociale problemen, ongunstige voedingsgewoonten, slechte seksuele voorlichting en slechte geestelijke gezondheid. Het is dan ook van belang dat JGZ-verpleegkundigen in de gemeenten goed voorbereid zijn op de komst van vluchtelingenkinderen.

Dit materiaal kun je ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Gezond opgroeien

Al jaren blijkt dat Nederlandse kinderen tot de gelukkigste ter wereld behoren. Maar dat geluk is niet evenredig verdeeld. Word je geboren in een gezin met één ouder, een lagere opleiding, weinig inkomen, chronische stress, ouders met een psychiatrische aandoening of een migratie- of vluchtelingenachtergrond, dan is de kans groter dat je ziek wordt en eerder overlijdt. Als zorgprofessional kun je bijdragen aan een betere gezondheid door bijvoorbeeld op een begrijpelijke manier te communiceren met deze ouders over gezondheid, opvoeding of kindermishandeling. Pharos ondersteunt daarbij en zet zich in voor een gezonde toekomst voor ieder kind.

Meer over Gezond opgroeien