Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen inschatten in welke situaties een tolk nodig is en of dit een professionele, of een informele tolk kan zijn. Gebruik van een beoordelingsschema helpt bij het maken van deze keuze.

Pharos e.a.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open