Kennisbank

Materialen waarmee je in je eigen dagelijkse praktijk aan de slag kunt. De meeste materialen zijn direct gratis te downloaden en hebben een gedegen wetenschappelijke basis.

Thema
Trefwoord
Type
Taal

171 publicaties

Handreiking

Partnerrelaties na de vlucht

Mensen met een vluchtachtergrond die hun leven opnieuw moeten opbouwen in Nederland krijgen te maken met allerlei uitdagingen. De verandering van de relatie met hun partner is er daar vaak één van. Pharos krijgt regelmatig signalen van huwelijken van vluchtelingen die onder druk staan. Echtparen raken van elkaar vervreemd, er zijn conflicten, een hoog aantal echtscheidingen, en soms huiselijk geweld. Deze signalen waren aanleiding voor een verkennend onderzoek naar dit onderwerp. Op basis van het onderzoek schreven we dit artikel, waarmee we betrokken professionals en organisaties inzicht willen geven in wat er speelt en hoe zij echtparen (beter) kunnen ondersteunen.

Praatkaart

Praatkaarten “Partnerrelaties na de vlucht”

Mensen die gevlucht zijn hebben vaak veel meegemaakt. Dat heeft ook invloed op hun relatie. Deze praatkaarten zijn een hulpmiddel om in gesprek te gaan over de relatie tussen man en vrouw, en de situatie thuis.