Kennisbank

Materialen waarmee je in je eigen dagelijkse praktijk aan de slag kunt. De meeste materialen zijn direct gratis te downloaden en hebben een gedegen wetenschappelijke basis.

Thema
Trefwoord
Type
Taal

185 publicaties

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal | Beeldverhaal

Mondzorg

Folder voor laaggeletterden over de mondzorg in Nederland, waarin meer wordt verteld over het poetsen van de tanden, de tandarts of mondhygiënist bezoeken, en de kosten van mondzorg. Professionals en vrijwilligers in bijvoorbeeld de tandzorg of (jeugdgezondheids)zorg kunnen het beeldverhaal als hulpmiddel gebruiken.

Rapport

Over de wortel en het mes

Meisjesbesnijdenis onder Indonesische vrouwen in Nederland - een quickscan (april 2014 – januari 2015)

Handreiking

Partnerrelaties na de vlucht

Mensen met een vluchtachtergrond die hun leven opnieuw moeten opbouwen in Nederland krijgen te maken met allerlei uitdagingen. De verandering van de relatie met hun partner is er daar vaak één van. Pharos krijgt regelmatig signalen van huwelijken van vluchtelingen die onder druk staan. Echtparen raken van elkaar vervreemd, er zijn conflicten, een hoog aantal echtscheidingen, en soms huiselijk geweld. Deze signalen waren aanleiding voor een verkennend onderzoek naar dit onderwerp. Op basis van het onderzoek schreven we dit artikel, waarmee we betrokken professionals en organisaties inzicht willen geven in wat er speelt en hoe zij echtparen (beter) kunnen ondersteunen.