Training

Je wilt je kind niet kwijtraken

Training opvoedingsondersteuning Somalische ouders in een asielzoekerscentrum

Bram Tuk
Keen Mahamed
Aziza Baabbi

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Er zijn naar schatting 28.000 Somaliërs in Nederland. Zij behoren tot de grote groep vluchtelingen die vanaf het begin van de burgeroorlog in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het land verlaten hebben. Het is een jonge en kinderrijke groep. Somalische ouders, zo blijkt in de praktijk, hebben bij hun binnenkomst in Nederland behoefte aan informatie over opvoeden en schoolgaan in Nederland.

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Bekijk hier het volledige Pharos trainingsaanbod