HBO WO

Presentatie laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

Onderwijsmateriaal

HBO
WO

Inhoud: Een powerpoint presentatie (33 dia’s) met handleiding die gebruikt kan worden voor de introductie van laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. Aan bod komen het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid, eenvoudig communiceren en de samenwerking tussen huisarts en apotheek rond laaggeletterde patiënten.

Duur: 1 tot 1,5 uur

Competenties: Medisch handelen, communicatie, kennis en wetenschap, samenwerken 

Bron: Pharos (2017)

Opmerking: Als u de presentatie in powerpoint wilt ontvangen mail dan uw naam en functie naar j.velden@pharos.nl, dan wordt deze opgestuurd.

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden