HBO WO

Thema-uitzending – laaggeletterdheid voor apothekers en apothekersassistenten

Wat is laaggeletterdheid, hoe vaak komt het voor en hoe kun je het herkennen? Met tips voor begrijpelijk communiceren.

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

HBO
WO

Themauitzending – laaggeletterdheid voor apothekers en apothekersassistenten

Inhoud: Wat is laaggeletterdheid, hoe vaak komt het voor en hoe kun je het herkennen. Je krijgt een aantal tips voor begrijpelijk communiceren.

Duur: 10 minuten

Competenties: Communicatie

Bron: CME-online (2017)

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden