WO

Trainingsmodule Migranten, Huisarts en Kanker

Module voor docenten met 5 onderdelen incl. docentenhandleiding als inspiratiebron voor werkvormen voor onderwijs over migranten en kanker.

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten in het medisch en paramedisch onderwijs

WO

Trainingsmodule Migranten, Huisarts en Kanker

Inhoud: Module voor docenten met 5 onderdelen incl. docentenhandleiding als inspiratiebron voor werkvormen voor onderwijs over migranten en kanker. Verschillende werkvormen en materialen zoals PowerPointpresentaties, factsheet en filmmateriaal.

Doelgroep: Huisartsen in opleiding en bij- en nascholing huisartsen

Duur: 5 onderdelen tussen 0,5 en 2,5 uur

Competenties: Medisch handelen, communicatie

Bron: Pharos (2014)

Opmerking: Toelichting bij de training bevat uitleg van de 5 onderdelen, inclusief verwijzing naar het materiaal online.

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Laagopgeleiden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten lijden vaker en ernstiger aan chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, angststoornissen en depressie. Daarnaast stijgt het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland sneller dan het aantal autochtone demente ouderen. Pharos zet zich in voor en stimuleert zorgprofessionals en gemeenten in het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van preventie en zorg bij deze groepen. Met als doel: gelijke zorg voor iedereen.

Meer over het Pharos thema Preventie en zorg chronische aandoeningen

Meer materiaal over dit thema

Preventie en zorg chronische aandoeningen