Datum

Nieuwe handreiking met tips, voorlichting en een e-learning voor het geven van opvoedondersteuning aan vluchtelinggezinnen

Datum

Vrijwilligers die opvoedondersteuning bieden, weten niet altijd hoe zij kunnen aansluiten bij de behoeften van vluchtelinggezinnen. Deze nieuwe materialen helpen hen daarbij.

Opvoeden is voor alle ouders een uitdaging, in welk land je ook woont. Voor ouders die met kinderen hun land ontvluchtten vanwege oorlog, onderdrukking of honger is het vaak extra moeilijk het leven weer op te pakken in een nieuw land, zoals Nederland. Terwijl ze aangeven dat ze heel graag weer een gewoon gezin willen zijn.

Vrijwilligers komen in hun werk steeds vaker in aanraking met vluchtelinggezinnen. Zij zijn de eersten die in het contact met gezinnen laagdrempelige, informele opvoedondersteuning kunnen bieden. Voor veel vrijwilligers en hun coördinatoren is dit een nieuwe situatie en ze voelen zich niet altijd goed toegerust om deze gezinnen te helpen.

Versterken kennis en vaardigheden

De nieuwe materialen versterken de kennis en vaardigheden van vrijwilligers om laagdrempelige opvoedondersteuning te kunnen bieden. Naast programma’s voor informele opvoedondersteuning kunnen ook gemeenten deze materialen inzetten.

 • Handreiking Informele opvoedsteun aan vluchtelinggezinnen
  Deze uitgebreide handreiking biedt veel kennis en informatie, maar ook inspiratie. Lees bijvoorbeeld het artikel Zeven inzichten die jou kunnen helpen bij het ondersteunen van vluchtelinggezinnen, geschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen. Verder wordt uitgebreid ingegaan op cijfers en achtergronden, de samenwerking in het veld en de vraag hoe vrijwilligers zich kunnen voorbereiden op het ondersteunen van vluchtelingen. Bovendien vind je in de handreiking veel links en verwijzingen naar achterliggende informatie. Voor gemeenten zijn 10 actiepunten geformuleerd die zij in hun beleid voor het nieuwe inburgeringssysteem kunnen uitvoeren.
 • Draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelinggezinnen
  Vrijwilligers die de training met het draaiboek Themabijeenkomst rond vluchtelingengezinnen volgen, leren hoe ze informele opvoedondersteuning beter aan kunnen laten sluiten bij wat vluchtelingengezinnen nodig hebben. Dit draaiboek kan worden opgevraagd bij het NJi, via j.berns@nji.nl.
 • E-learning Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond voor vrijwilligers
  De e-learning leert je als vrijwilliger, coördinator, (maatschappelijk) begeleider of maatje om op een cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken aan te gaan met mensen met een vluchtelingenachtergrond. Je vindt er ook verhalen van vluchtelingen. Aan de hand van filmpjes en opdrachten kun je de hele module, of een paar onderdelen, volgen. Onderwerpen als opvoeden en opgroeien, wegwijs worden in een nieuw land, gezondheid, gevoelige onderwerpen en grenzen aan je werk komen aan de orde. Wil je meer informatie over deze e-learning, neem contact op met Anna de Haan van Pharos: a.deHaan@pharos.nl.
 • Factsheet Opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingen
  De Factsheet opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingen biedt cijfers, feiten en inzicht in formele en informele opvoedondersteuning en jeugdzorg.

Meer informatie en samenwerkingspartners

Wil je meer weten over deze materialen en hoe je ze kunt inzetten om de opvoedondersteuning aan vluchtelingengezinnen te versterken? Kijk op de website van NJi, of neem met NJi contact op.

Het project Informele opvoedondersteuning aan vluchtelinggezinnen is een samenwerking van Nederlands Jeugdinstituut, JSO, Pharos, Humanitas, Steunouder en Vluchtelingenwerk Nederland. Verder zijn Home-Start, Moeders Informeren Moeders en Spel aan Huis betrokken. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Bernard van Leer Foundation.