Datum

Hoger risico op meisjesbesnijdenis tijdens kerstvakantie

Datum

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt loopt extra risico om besneden te worden als ze haar familie bezoekt in het land van herkomst, of elders in Europa. Vaak gebeurt dat tijdens schoolvakanties, zoals de kerstvakantie. Door het coronavirus zullen mensen ook dit jaar waarschijnlijk minder reizen. Toch zijn er binnen en buiten Europa signalen dat het risico op meisjesbesnijdenis niet weg is. Daarom vragen we in de Week tegen de Kindermishandeling jouw aandacht voor onze preventieactie. Zo kunnen we meisjesbesnijdenis voorkomen.

Praktische instrumenten signalering en preventie

Samen met GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) maakten wij een aantal praktische instrumenten die professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis.

Trainingen en voorlichtingsmateriaal

Speciaal voor JGZ-medewerkers die mogelijk te maken krijgen met meisjesbesnijdenis hebben we trainingen. Bijvoorbeeld de training Meisjesbesnijdenis – oefenen in gespreksvoering. Als aanvulling op de trainingen bieden we informatiematerialen en denken we via ons Adviespunt graag met je mee over casuïstiek. Hier vind je een voorbeeldcasus waarmee je met collega’s kan oefenen. Ook is er een geaccrediteerde e-learning beschikbaar voor JGZ medewerkers.

In gesprekken met vrouwen of meisjes die al besneden zijn, kan eenvoudig voorlichtingsmateriaal helpen. Daarom maakten we het beeldverhaal “Wat kan Sara doen als ze problemen heeft?”. Dit beeldverhaal gaat over problemen na meisjesbesnijdenis, en wat een vrouw kan doen om zich weer beter te voelen. Hij is ook als video beschikbaar in het Nederlands en Tigrinya.

Risico voor meisjes die in Nederland wonen

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking is een ernstige vorm van kindermishandeling en in Nederland bij wet verboden. Ouders zijn strafbaar als ze hun kind laten besnijden. Ook wanneer de besnijdenis in een ander land wordt uitgevoerd. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Soedan en de Koerdische autonome regio in Irak. Bekijk voor meer informatie onze prevalentiekaart.

Naar schatting lopen 4200 in Nederland woonachtige meisjes een reëel risico om besneden te worden in de komende 20 jaar, vooral bij bezoek aan het land van herkomst. Deze cijfers komen uit ons onderzoek uit 2019.

Rol JGZ in voorkomen meisjesbesnijdenis

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. De JGZ heeft veel kennis over hoe om te gaan met vermoedens van meisjesbesnijdenis, en vormt een belangrijke schakel in de preventie van deze schadelijke praktijk. De JGZ bespreekt meisjesbesnijdenis met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden volgens het Standpunt Preventie VGV. Scholen, JGZ en Veilig Thuis vormen samen het vangnet voor kinderen. Daarom draagt een  nauwe samenwerking tussen deze partijen bij aan de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis.

FSAN

Naast de JGZ-organisaties vraagt ook de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) extra aandacht voor de preventie van meisjesbesnijdenis voor en na vakantieperiodes. FSAN doet dit – vanwege de maatregelen rondom het coronavirus – op dit moment via voorlichtingswebsites, social media en lokale radio.

Meer informatie

Heb je vragen over de preventie van vrouwelijke genitale verminking, nu of tijdens de vakantieperiode? Neem dan contact op met Pharos via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.

Op deze pagina van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vind je meer informatie over meisjesbesnijdenis.