Datum

Preventieactie vgv: hoger risico op meisjesbesnijdenis in vakantie

Datum

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt loopt extra risico om besneden te worden als ze haar familie bezoekt in het land van herkomst, of elders in Europa. Vaak gebeurt dat tijdens langere schoolvakanties, zoals de naderende kerstvakantie. Door het coronavirus zal er dit jaar waarschijnlijk minder gereisd worden. Toch zijn er zowel binnen als buiten Europa signalen dat het risico op meisjesbesnijdenis niet weg is. Deze praktische instrumenten kunnen professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis.

Praktische instrumenten signalering en preventie

Samen met GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) hebben wij een aantal praktische instrumenten die professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis:

Trainingen en voorlichtingsmateriaal

Speciaal voor JGZ-medewerkers die mogelijk te maken krijgen met meisjesbesnijdenis hebben we trainingen, bijvoorbeeld de training Meisjesbesnijdenis – oefenen in gespreksvoering. Als aanvulling op de trainingen, bieden we concrete informatiematerialen en denken we via ons Adviespunt graag met je mee over casuïstiek. Hier vind je een voorbeeldcasus waarmee je met collega’s kan oefenen. Ook is er een geaccrediteerde e-learning beschikbaar voor JGZ medewerkers.

In gesprekken met vrouwen of meisjes die al besneden zijn, kan eenvoudig voorlichtingsmateriaal helpen, zoals het beeldverhaal Wat kan Sara doen als ze problemen heeft. Dat beeldverhaal gaat over problemen na meisjesbesnijdenis en wat een vrouw kan doen om zich weer beter te voelen. Hij is ook als video beschikbaar in het Nederlands en Tigrinya.

Risico voor meisjes die in Nederland wonen

Meisjesbesnijdenis of vgv is een ernstige vorm van kindermishandeling en in Nederland bij wet verboden. Ouders zijn strafbaar, ook wanneer de besnijdenis in een ander land wordt uitgevoerd. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt zijn onder meer Egypte, Somalië, Ethiopië/Eritrea, Soedan en de Koerdische autonome regio in Irak.

Naar schatting lopen 4200 in Nederland woonachtige meisjes een reëel risico om besneden te worden in de komende 20 jaar, vooral bij bezoek aan het land van herkomst. Deze cijfers komen uit ons onderzoek uit 2019.

Rol JGZ in voorkomen meisjesbesnijdenis

JGZ zet actief in om meisjesbesnijdenis te voorkomen. De JGZ heeft veel kennis over hoe om te gaan met vermoedens van meisjesbesnijdenis en vormt een belangrijke schakel in de preventie van vgv. Bij de JGZ meisjesbesnijdenis bespreekbaar gemaakt met de ouders en meisjes afkomstig uit risicolanden volgens het Standpunt Preventie VGV.

Een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, JGZ en Veilig Thuis draagt bij aan de preventie en signalering van vgv.

FSAN

Naast de JGZ-organisaties vraagt ook de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) extra aandacht voor VGV-preventie voor en na vakantieperiodes. FSAN doet dit voor zover mogelijk vanwege de maatregelen rondom het coronavirus via voorlichtingswebsites, social media en lokale radio.

Contact

Voor vragen over de actie Preventieve aandacht vgv voor vakantieperioden kun je contact opnemen met Pharos via focalpointmeisjesbesnijdenis@pharos.nl.