Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Mini-symposium De verhalen achter een beeldverhaal

17-10-2017gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid, jeugdzorg, Gezond opgroeien

Hoe werk je samen aan eenvoudige informatie, mét en vóór ouders en jongeren?

“ Hoe weet ik of mijn advies wel zin heeft? Ik voel me wel eens machteloos wanneer ik zie dat een ouder wel baat zou hebben bij adviezen over opvoeding of gezondheid, en ik me tegelijkertijd afvraag of mijn boodschap wel begrijpelijk overkomt?”

Werk je als professional en wil je in jouw organisatie ook jongeren en ouders met lage gezondheidsvaardigheden beter bereiken? Wil je een kwaliteitsslag maken in preventie en jeugdzorg door de communicatie voor laagopgeleiden te verbeteren? Communicatiematerialen hebben alleen zin wanneer ze aansluiten bij de eindgebruikers. Hoe werk je als organisatie aan materiaal dat de educatieve boodschap echt overbrengt bij jouw doelgroep? 

Pharos biedt een inspirerend en praktisch mini-symposium:

  • Professionals en organisaties die beeldverhalen maken aan het woord
  • Kennis en kunde, tips en tricks: handvatten om zelf aan de slag te gaan
  • Tips om anderen  het belang van eenvoudig beeldmateriaal als vorm van voorlichting en educatie te laten zien
  • Gratis handreiking Samenwerken aan beeldverhalen in de zorg voor de jeugd

One size fits all bestaat niet

Lang niet iedereen begrijpt ‘opvoed- en gezondheidstaal’:

  • 29 % van de volwassenen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden
  • 14 % van de 15-jarige leerlingen in Nederland heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken.

Communicatiematerialen hebben alleen zin wanneer ze aansluiten bij de eindgebruikers. Hoe werk je als organisatie aan materiaal dat de educatieve boodschap echt overbrengt bij jouw doelgroep? 

Programma

Dat knagen van: “Heeft mijn advies wel zin?”
Marjolein Keij van Pharos vertelt hoe ze er achter kwam waar het knagend gevoel vandaan kwam tijdens voorlichting aan gezinnen in de Bijlmermeer. Ze beschrijft in retrospectief aan de hand van nieuwe inzichten, kennis en cijfers hoe in de (preventieve jeugdzorg) aansluiten bij laaggeletterden nog voor verbetering vatbaar is.

Samenwerken aan een Beeldverhaal met en voor VoorZorg moeders
Nicole Poirot (VoorZorg verpleegkundige en trainer) en Maartje Kunen (Illustrator) werkten samen met VoorZorg- moeders, NCJ en Pharos aan een beeldverhaal over social media. Ze vertellen over hun ervaringen: hoe ze ertoe kwamen en wat de samenwerking heeft opgeleverd in de kwaliteit van een beeldverhaal.

Dichterbij de werkelijkheid van professional en cliënt
Marjolijn van Leeuwen van Pharos en Tineke Bos van de Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) werkten samen met bewoners en Stichting Al Amal  in Amersfoort aan een beeldverhaal. Met welke problemen mensen terecht kunnen bij het wijkteam lezen ze in het beeldverhaal dat ook op Youtube staat. De werkelijke wereld van de cliënten benaderen was een belangrijk doel maar bleek niet eenvoudig.

Hoe weet je of beeldverhalen echt hun werk doen?
Naima Abouri van Pharos deed uitgebreid kwalitatief onderzoek onder rokende moeders die laag waren opgeleid. Aan de hand van interviews liet ze beeldverhalen tekenen die ze uitgebreid testte onder 16 moeders en familieleden. Het beeldverhaal maakt onderdeel uit van een bredere nieuwe aanpak rondom stoppen met roken. Linda Springvloed van het Trimbos instituut vertelt waarom care as usual niet voldeed.

Napraten met een hapje en een drankje.

Lokatie, datum en tijd

Pharos, Arthur van Schendelstraat 620 Utrecht (route)
Dinsdag 17 oktober, 12.30 – 17.00 uur

Terug naar het agenda overzicht