Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bijeenkomst Aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking

20-11-2017vgv, meisjesbesnijdenis

Programma Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen 

20 november 2017, 10.00 - 16.00 uur
Pharos, Arthur van Schendelstraat 620, Utrecht (route)

Accreditatie

Deze bijeenkomst is geaccrediteerd met 5 punten voor door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) voor Jeugdgezondheidszorg en door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor verpleegkundigen Infectieziekten en Preventieve Zorg, Jeugdverpleegkunde en Seksuele Gezondheid. en door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) voor verloskundigen.
Accreditatie is aangevraagd bij de VVAK voor vertrouwensartsen.

Inleiding

JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen werken samen aan de preventie van vgv in Nederland. Samenwerken gaat goed wanneer je elkaars werkwijzen kent, goed op de hoogte bent van elkaars expertise, samen kennis opdoet en wederzijdse verwachtingen kan delen en bijstellen. Vandaar dat aandachtsfunctionarissen vgv van de JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen tegenwoordig samen worden uitgenodigd voor de jaarlijkse scholingsbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen.

De nadruk deze bijeenkomst ligt op het bespreekbaar maken van vgv. Signalen uit de praktijk van professionals èn van ouders uit risicolanden, wijzen er op dat vgv niet voor elke professional in de preventieve keten een vanzelfsprekend thema is om te bespreken. U heeft als aandachtsfunctionaris de positie om uw collega’s te versterken en ondersteunen in deze preventieve opdracht. U ontvangt oefenmateriaal en praktische tips die u kunt delen met uw collega’s.

Daarnaast delen we de resultaten van een recent onderzoek van Pharos onder Eritrese nieuwkomers. Hoe staan zij tegenover VGV en welke specifieke aanknopingspunten zijn er voor een preventieve aanpak onder deze jonge groep nieuwkomers?

We brengen verdieping in hoe u (nog meer) kunt samenwerken met sleutelpersonen: wat zijn de opbrengsten van samenwerking tussen sleutelpersonen en professionals.

Ook gaan we in op de belangrijke preventieve functie die medische zorg kan hebben voor (jonge) moeders met vgv en welke verwijsmogelijkheden u heeft als professional.

09.30 - 10.00 Ontvangst met koffie en thee

10.00 - 10.05 Opening en welkom
Jeanine Brummel, dagvoorzitter  

10.05 – 10.25 Stand van zaken vgv in Nederland
Diana Geraci, projectleider vgv bij Pharos
U krijgt informatie over nieuwe kennis, ontwikkelingen en materialen op het gebied van preventie en zorg over vgv in Nederland.  

10.25 - 11.05 Houding ten opzichte van vgv door zwangere Eritrese nieuwkomers en professionals in de geboortezorg’ -  Aanknopingspunten voor preventie
Yodit Jacob, onderzoeker bij Pharos

Yodit zal de voorlopige resultaten van de verkenning: ‘Eritrese vrouwen in de geboortezorg’ met u delen. VGV was een van de centrale thema’s in deze verkenning.

Tijdens de presentatie gaat Yodit in op de volgende punten:

  • Hoe staan jonge mannelijke en vrouwelijke Eritrese nieuwkomers tegenover VGV
  • Wat zijn ervaringen van professionals binnen de geboortezorg die het thema VGV bespraken met de jonge aanstaande ouders.
  • Welke aanknopingspunten zijn er voor preventie (op maat)?

11.05 – 11.20 Korte pauze

11.20 – 11.40 De rol van de sleutelpersonen

door Zahra Naleie, landelijk projectleider vgv FSAN

Sleutelpersonen zijn onmisbaar in een sluitende ketenaanpak. Toch wordt er nog niet in alle regio’s gebruik gemaakt van sleutelpersonen. Soms is hun rol niet goed bekend. Hoe werkt u met sleutelpersonen samen en welke meerwaarde kan dit hebben?

11.40 - 12.00 De zorg voor besneden vrouwen Nazorg is de beste vorm van preventie’.

door Marjan Groefsema, projectleider vgv GGD GHOR Nederland

In 2017 en 2018 worden er nieuwe spreekuren opgestart naast de reeds bestaande laagdrempelige spreekuren in Nederland voor vrouwen met vgv. Hiermee benaderen we bijna een landelijke dekking van spreekuren. Welke rol kunnen u en uw collega’s spelen in het versterken van deze keten tussen preventie en zorg?

12.00 - 12.40 Lunch

12.40 - 13.40 In gesprek met ouders over VGV
Marthine Bos, training en advies in cultuursensitieve competenties

Signalen vanuit de praktijk van professionals èn ouders uit risicolanden, wijzen er op dat vgv niet voor elke professional in de preventieve keten een vanzelfsprekend thema is om te bespreken. U kunt als aandachtsfunctionaris uw collega’s versterken in deze preventieve opdracht. Marthine belicht de uitgangspunten van cultuursensitieve communicatie.

De workshops worden in twee rondes herhaald

13.40 - 14.40  Workshop ronde 1 (zie beschrijving hieronder)

14.40 - 14.55  Pauze

14.55 - 15.55  Workshop ronde 2 (zie beschrijving hieronder)

1. In gesprek met ouders over VGV

Marthine Bos, training en advies in cultuursensitieve competenties

Fatoumata Fofana, trainer acteur

Na de plenaire inleiding van Marthine, gaat u in deze workshop oefenen met hulp van onze trainingsacteur. De workshop heeft een train-de-trainers karakter: hoe brengt u de kennis en skills over aan uw collega’s? Tijdens de workshop worden inzichten/openingszinnen genoteerd. Deze ontvangt u na afloop van de workshop zodat u dit kunt delen met uw collega’s.

2. Een flexibele zichtbare keten

Diana Geraci, projectleider vgv bij Pharos en Anneke de Ruijter, preventie en frontofficemedewerker Veilig Thuis Amsterdam

Op verzoek een verdieping van de workshop ‘flexibele zichtbare keten’ die in 2016 werd gegeven. Welke rol kunt u als aandachtsfunctionaris spelen in het versterken van de regionale ketensamenwerking? U werkt dit uit aan de hand van casuïstiek en praktische werkbladen, waaronder een voorbeeld regionale sociale kaart. Deze materialen kunt u meenemen en na de bijeenkomst met uw collega’s verder uitwerken.

15.55 - 16.00 Afsluiting in de grote zaal

Aanmelden

Wegens grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk. Wij plannen een nieuwe bijeenkomst tussen maart en juni 2018. Houd de website in de gaten voor definitieve datum en meer informatie.

Terug naar het agenda overzicht