Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Landelijk Congres GIDS/Gezond in...

22-11-2017Gezond in...

Woensdag 22 november organiseert Gezond in... (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. We vieren wat gemeenten de afgelopen vier jaar hebben bereikt met GIDS en Gezond in... en bespreken wat nodig is voor het vervolg. Programma

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Het stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 164 gemeenten aan een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. Staatssecretaris Van Rijn besloot dit voorjaar het  stimuleringsprogramma voort te zetten tot en met 2021. “De ingeslagen weg blijkt een goede en vindt breed draagvlak onder gemeenten en wethouders,” aldus Van Rijn. Een lange adem is nu van belang om de aanpak stevig te verankeren in regulier lokaal beleid.

Pharos en Platform31 nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit congres.Graag gaan we samen met u en prominente bestuurders, inwoners, wethouders uit verschillende domeinen en vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek, in gesprek.

Datum: 22 november, 13.00 - 18.00 uur
Locatie: TivoliVredenburg, Utrecht

Aanmelden

Terug naar het agenda overzicht