Cookies
niet toestaan
Cookies toestaan

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en het tonen van publicaties.

Bestuurdersbijeenkomst Dementiezorg voor migranten

25-10-2018dementie, Preventie en zorg, Effectiviteit somatische zorg

Hoe geeft u als bestuurder vorm aan de zorg voor mensen met een migratie-achtergrond die dementie hebben?

Eén op de tien mensen met dementie is migrant. Hun aantal stijgt twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie. Daarbij komt dat migranten zoals Marokkanen (1%) en Turken (7%) veel minder gebruik maken van zorg dan autochtonen (16%). Voor zorgorganisaties een belangrijke groep om beter te betrekken.

Dementiezorg voor oudere migranten is geen gemakkelijk onderwerp. Veel instellingen hebben moeite deze groepen te bereiken en goed te bedienen. Het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar organiseert daarom deze bestuurdersbijeenkomst.

Aan de hand van diverse inspirerende sprekers werkt u aan uw visieontwikkeling en daaruit volgend concreet beleid en acties neer te zetten. U krijgt ook (inter)nationale ervaringen mee, o.a. van  gastspreker Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband, de grootste welzijns- en zorgorganisatie in Frankfurt (met meer dan 100 locaties).

Met uw collega’s gaat u in gesprek over ontwikkeling en verbeteren van dementiezorg voor migranten in uw eigen regio. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onder meer: Hoe starten we cultuursensitief dan wel cultuurspecifieke zorg? Hoe kunnen we dit opbouwen? Welke partijen in de regio kunnen we betrekken? Kunnen we de zorgverzekeraar en gemeenten betrekken? Wat zijn bedrijfseconomische aspecten?

Programma

 • Prof. dr Robbert Huijsman, dagvoorzitter:
  Dementiezorg voor oudere migranten: een paradoxale benadering: 5 redenen om het niet te doen.
 • Frédéric Lauscher, bestuurder van het Frankfurter Verband, de grootste welzijns- en zorgorganisatie in Frankfurt (met meer dan 100 locaties):
  Doelen, ervaringen en de noodzakelijke condities voor de ontwikkeling en organisatie van deze zorg aan oudere migranten.
 • Jan Kees Metz MSc: clusterdirecteur  Wereldhuis, Zorggroep Eelde: Cultuurspecifieke zorg voor oudere migranten met dementie:
  De belangrijkste factoren en lessen in de organisatie van de zorg in  het Wereldhuis. Do’s en don’ts; succesfactoren en struikelblokken.
 • Dr. Carolien Smits: lector innoveren met ouderen, Windesheimcollege:
  Cultuursensitieve dementiezorg in netwerken: over concurrenten, collega’s en cocreatie.

Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan via info@dementiezorgvoorelkaar.nl

Datum: 25 oktober 2018 15.00-19.00 incl. lichte maaltijd
Locatie: Zuiver, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht
Voor: Bestuurders die aan de slag willen met zorg voor migranten.

Meer informatie:

·      Migranten op leeftijd veel vaker dement dan Nederlandse ouderen

·      Factsheet Pharos

·      Advies cultuursensitief communiceren Dementiezorg voor Elkaar

·      Regionaal netwerk cultuursensitieve zorg en ondersteuning

Terug naar het agenda overzicht